NLC Ferry Ab Oy söker till passagerarfartyget m/s Wasa Express en förste maskinmästare som vid behov kan vikariera maskinchef. Av den sökande förutsätter vi ansvarsfull attityd.

Språkkrav: Goda kunskaper i finska (arbetsspråk ombord) och svenska.

Behörighetskrav:
– Övermaskinmästare (STCW2010 III/2)
– Grundläggande säkerhetsutbildning (Reg. VI/1) <5år
– Brandbekämpningsutbildning för befäl (Reg. VI/3) <5år
– Utbildning i krishantering och mänskligt beteende (Crisis Management STCW A-V/2.3)
– ISPS (Reg. VI/6.4)
– Ikraftvarande sjömansläkarintyg.

Som meriter räknas:
– Specialbehörighet att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (regel VI/2.1)
– Tidigare erfarenhet som befäl ombord på passagerarfartyg.

Ansökningar och CV skickas före 15.2.2018 till adressen: jonas.teir@wasaline.com

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som trafikerar dagligen mellan Vasa och Umeå med M/S Wasa Express. Wasaline sköter såväl gods-, kryssnings- som konferenstrafik. På färjan finns moderna konferensutrymmen, café, skärgårdsbord, a la Carte, bar och butik. Hytter finns också till förfogande och resan tar 4,5 timmar.
 

Här kan man läsa mer om Wasaline som skördat stora framgångar de senaste åren.