En bransch med framtidstro

Förbundet Ålands Sjöfart rf grundades 1939 och har som syfte att ta tillvara den åländska sjöfartens och sjöfolkets intressen. Förbundet har genom åren mottagit gåvor och donationer från privatpersoner. Den förvaltade förmögenheten uppgår i dagsläget till cirka 3 miljoner euro och är placerad i aktier, fonder och räntebärande papper. Enligt gällande styrelsebeslut kan cirka hälften av den årliga avkastningen användas för projekt eller delas ut. Återstoden läggs till fondkapitalet och ökar därmed den framtida avkastningen.

Förbundet har i dag tre huvudsakliga verksamheter, dels utgivande av tidningen Ålands Sjöfart och dels årligen återkommande projekt inriktade på rekrytering av ungdomar till sjöfartsbranschen samt arrangemanget av Sjöfartens dag. Dessutom kan förbundet dela ut stipendier eller annat stöd till personer eller organisationer verksamma inom eller anknutna till sjöfartsbranschen. Utgivningen av Ålands Sjöfart är överförd till Jörgen Pettersson som sköter såväl tidning som hemsidan.