Det finns många olika fartygstyper, som har anpassats efter last och trafikområde. Här beskrivs kort några.

Roro-fartyg

Ro-ro är en förkortning för roll on/roll off vilket innebär att fartyget tar last som kan rullas ombord antingen för egen maskin eller med hjälp av truckar. En del roro-fartyg är speciellt anpassade för att transportera bilar då brukar de kallas car-carrier. Andra roro- fartyg tar även passagerare, då kallas de för ro-pax-fartyg.

Bulk- eller lolo-fartyg

Bulk last betyder att en stor mängd last transporteras löst i lastrummet utan förpackning och lastning sker genom att lasten öses ombord via transportband eller med stora skopor. Lossning sker med stora skopor. Bulkfartyg kan också kallas lolo-fartyg. Lolo är en förkortning av lift on/lift off, det vill säga att lasten lyfts ombord och av. Vanliga bulklaster är spannmål, malm och kol.

Tankfartyg

Tankfartyg transporterar som namnet säger flytande last i stora tankar. Lasten kan vara olja, bensin, gas och flytande kemikalier.

Containerfartyg

Containerfartyg är anpassade för att transportera containers och ingenting annat. Själva containern kan sedan innehålla det mesta som vi behöver i vårt dagliga liv allt ifrån schampo, mat och kläder till papper och hemelektronik.

Färjor och passagerarfartyg

Färjor är fartyg som transporterar passagerare och bilar mellan två eller flera hamnar oftast på kortare avstånd. Ibland kombineras resan med kryssnings- och konferensverksamhet. Det finns också rena kryssningsfartyg som bara tar passagerare som är ute för att roa sig.

Dessutom finns det många specialfartyg så som isbrytare som bryter is så att andra fartyg har lättare att komma fram, samt bogserbåtar som bogserar andra fartyg.