En tidning för sjöfolk, av sjöfolk, med sjöfolk.

Tidningen Ålands Sjöfart & Handel har sedan 1939 getts ut av förbundet Ålands Sjöfart rf.  Ålands Sjöfart bevakar shippingen och dess olika grenar. Sjöfarten och Åland har i hundratals år gått hand i hand. Det åländska sjöfartsklustret sträcker sig långt utanför landskapets gränser. Det gör också Ålands Sjöfart.

Här finns bläddringsbara Ålands Sjöfart att läsa, ända tillbaka till 2006.

Ålands Sjöfart står starkare än någonsin. Tidningen trycks i 15.000 ex och därmed är världens största svenskspråkiga sjöfartstidning! Ålands Sjöfart delas ut till ledamöterna i riksdagarna i Finland och Sverige och till alla hushåll på Åland, prenumeranter i Norden samt resten av världen. Här finns din målgrupp!

På Facebook har vi över 12.300 följare och kompisar och interaktiviteten är hög liksom räckvidden; ofta når vi över 100.000 läsare varje vecka! Intresset för sjöfart är alltså stort. Samtliga tidningar som getts ut finns att läsa på hemsidan som PDF och på den här länken som bläddringsbara tidningar.

Utgivningsplan 2020

Nummer 1: Materialstopp: 27 februari. Distribution: 9 mars.

Nummer 2: Materialstopp: 17 april. Distribution: 4 maj.

Nummer 3: Materialstopp: 1 oktober. Distribution: 12 oktober.

Nummer 3: Materialstopp: 26 november. Distribution: 7 december.

Publisher: Jörgen Pettersson, tel +358 457 313 5640. Epost: jorgen.pettersson@aland.net.

Annonser: Stefan Norrgrann, tel +358 457 323 4445. Epost: stefan.norrgrann@gmail.com.

Prenumerera här