Tallink Silja AB

Tallink Silja AB grundades 1989 och bedriver färjetrafik mellan Sverige och Estland, Sverige och Lettland, Finland och Estland, Finland och Tyskland. Köpte 2006 Silja Line, som i sin tur grundades redan 1957.

Rederiet har även fartyg som trafikerrar England, Nord Irland, Venezuela och Canada.