Subsea Åland

Subsea Åland Ab är ett familjeföretag som bildades 1989 av skepparen Henry Höglund. Subsea Åland utför specialuppdrag till sjöss med hjälp av både isbrytare och bogserbåtar.