Skeppsföreningen Albanus

Galeasen Albanus sjösattes 1988 i Mariehamn. Den ägs av Skeppsföreningen Albanus och används till lägerskolor, ungdoms- och medlemsseglatser, privata evenemang och kulturprogram.