Nordic Trout

Nordic Trout var tidigare känt som Ålands Fiskförädling (ÅFF). Företaget startade sin verksamhet i slutet av 1970-talet i den lilla skärgårdskommunen Föglö i Ålands landskap.