Nordic Coast Line

Nordic Coast Line är driftsentreprenörer åt Ålands Landskapsregering.

Förbindelsetrafik bedrivs mellan följande hamnar.

  • Osnäs-Åva

  • Hummelvik-Torsholma

  • Långnäs-Kökar-Galtby