Meriaura Oy

Meriaura är ett familjeägt sjötransportföretag i Åbo. De transporterar t.ex. bio- och cirkulärekonomiprodukter, agribulk och krävande specialbelastningar i norra Europa.