Finnlines

Finnlines ro-ro servicens huvudvikt ligger på trafiken mellan Finland och dess främsta handelspartners i Europa. 

Finnlines tillhandahåller följande roro-tjänster:

En regelbunden tättrafikerad ro-pax trafik mellan Finland och Tyskland, ro-ro-trafik mellan Finland och Polen, Danmark, Storbritannien, BeNeLux-länderna och Biscajabukten

FinnLink tillhandahåller flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Kapellskär i Sverige och Nådendal i Finland

NordöLink erbjuder flera dagliga ro-pax-avgångar mellan Malmö i Sverige och Travemünde i Tyskland

TransRussiaExpress är en direkt service mellan Tyskland (Lübeck) och Ryssland (St. Petersburg)