DW Ship Management

DW Ship Management bedriver fartygsmanagement från kontoret vid Strandgatan i Mariehamn. Bolaget sköter bland annat underhållet av Northern Cross som sommartid brukar ligga i Mariehamns Östra hamn.