Bore Ltd

Bore Ltd övergick den 30 juni 2016 från Rettig Group Oy Ab till det holländska rederiet Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V. Bores hela affärsverksamhet övergår till Spliethoff, inklusive hela Bores personal, hela Bores flotta på nio RoRo-fartyg och Bores starka varumärke.