Arctia

Arctia säkerställer flödet av finsk sjöfartstrafik under isvinterförhållandena i Östersjön, säkrar effektiva vattentransportförbindelser och erbjuder lösningar för säker och effektiv sjöfart under utmanande förhållanden till sjöss runt om i världen.

Företagets tjänster inkluderar isbrytning, marinmätning och forskningstjänster, farledsdesign, fairway-underhåll, oljeutsläppssvar, hydraulteknik och tillverkning av plaströrsskyltar och bojar.