Ålands Sjöräddningssällskap

Ålands Sjöräddningssällskap är en allmännyttig förening, vilken har som huvuduppgift att bedriva frivillig sjöräddningstjänst inom landskapet Åland.