Aalto Shipping Company

Aalto Shipping Company startade våren 2018 med hjälp av finländska investeringsbolaget Taaleri Oyj som är äger bolaget tillsammans med rederiets ledning.

Taaleri Oyjs aktie är noterad på Nasdaq Helsinki och koncernen består av tre affärsområden: Kapitalförvaltning, Finans samt Energi. I slutet av december 2016 hade Taaler totalt 5,6 miljarder euro i förvaltat kapital och 4.400 i finansförvaltningen. Taaleri Oyj har cirka 3.900 aktieägare. Taaleris verksamhet övervakas av Finansinspektionen.