Yamaha, om tjuven kan välja

Bland de stora utmaningarna för försäkringsbolag i allmänhet och särskilt Alandia som specialiserat sig på försäkringar av både stora fartyg och mindre båtar är stölder. Särskilt på den svenska marknaden beskrivs problemen som betydande. Alandia har undersökt statistik på utombordsmotorstölder i Finland och Sverige för åren 2016-2020 och underlaget visar att stölder av utombordsmotorer är betydligt vanligare i Sverige än i Finland. I Sverige har stölder gett upphov till ca. 65 procent av alla ersättningar som Alandia betalat ut till sina kunder med utombordare de senaste fem åren. I Finland är motsvarande siffra mindre än sju procent.

För de senaste tolv månaderna är motsvarande förhållanden 70 procent i Sverige och fem procent i Finland! Skillnaden mellan de två länderna tycks alltså växa snarare än minska.

”Datan visar att tjuvarna verkar rikta in sig på specifika tillverkare. Då en Alandia-kund blir bestulen på sin utombordsmotor, är det vanligast att motorn är av märket Yamaha. Skadefrekvensen på stölder av Yamaha utombordsmotorer har nästan fördubblats från 2,4 procent till 4,5 procent mellan åren 2018 och 2019. Andra motortillverkare där skadefrekvensen överstiger genomsnittet är Mercury, Suzuki och Honda. Trenden i stöldskadefrekvensen verkar tyvärr vara stigande för flera av dessa motortillverkare de senaste åren”, skrive Alandia i ett pressmeddelande.

Motorer som är upp till 20 år gamla tillhör högriskgruppen. Ju nyare en utombordsmotor är, desto mer attraktiv blir den. Data från det senaste året tyder också på att även lite äldre motorer från millennieskiftet är intressant stöldgods. Likaså pekar Alandias data på ett mönster där större, starkare och dyrbarare motorer föredras som stöldgods.

– Stöldskadekvoten för utombordsbåtar har näst intill fördubblats från år 2016 till nuläget. För att upprätthålla en sund affärsmodell från försäkringsbolagets synvinkel, krävs därmed en högre försäkringspremie än tidigare, ifall stöldproblemen inte kan lösas på andra sätt av samhället eller av båtägarna, säger Alandias Senior Loss Prevention Manager Martti Simojoki.

Att skydda sin egendom mot tjuvar är heller inte särskilt svårt.

– Det finns mycket den enskilda båtägaren kan göra för att skydda sig från stölder. Förvara motorn svåråtkomlig för tjuven – helst inlåst. Att samverka med andra båtägare ökar chansen att upptäcka ovanligheter. Videoövervakning och ordentlig belysning där båten är förtöjd försvårar likaså arbetet för tjuven. Installera spårsändare och se till att den leder till en larmcentral. ID-märk motorn med markerings-DNA eller securmark. Ha koll på motorns serienummer, ta bild på skrovnummer och serienumret. Tänk smart och hjälp oss att sätta stopp för stölderna tillsammans, avslutar Simojoki.

Viking tillbaka i försiktig trafik

Med beaktande av den finska regeringens beslut att successivt lätta på några av de coronarelaterade restriktionerna kommer Viking Line at
Läs mer »

Från rekordvår till fullt stopp

I mars i år såg det ut som om Strommas Rederi AB Göta Kanals kryssningssäsong försäljningsmässigt skulle bli det bästa året någonsin.
Läs mer »

EU avgör storskaligt fiske

Just nu kretsar ett tiotal stora trålare kring Åland och i de närliggande delarna av Östersjön.
Läs mer »

Rosella öppnar för persontrafik

På tisdag återupptar M/S Rosella persontrafiken mellan Mariehamn och Kapellskär, om än i mycket begränsad omfattning.
Läs mer »

Oklart kring Alandias dividend

Försäkringsbolaget Alandia föreslår att tre miljoner euro ska betalas ut som dividend till aktieägarna för år 2019 trots att resultatet f
Läs mer »

Yamaha, om tjuven kan välja

Bland de stora utmaningarna för försäkringsbolag i allmänhet och särskilt Alandia som specialiserat sig på försäkringar av både stora far
Läs mer »