• Antal passagerare
  Antal passagerare
 • Omsättning 2013-2017
  Omsättning 2013-2017
 • Antal ton last
  Antal ton last
 • Antal lastenheter
  Antal lastenheter
 • Antal längdmeter last
  Antal längdmeter last
 • Antal personbilar
  Antal personbilar
 • Antal avgångar
  Antal avgångar
 • Hotellnätter
  Hotellnätter
 • Antal bussar
  Antal bussar
 • Antal passagerare
 • Omsättning 2013-2017
 • Antal ton last
 • Antal lastenheter
 • Antal längdmeter last
 • Antal personbilar
 • Antal avgångar
 • Hotellnätter
 • Antal bussar

Wasaline nära drömgräns

Inte sedan taxfreen försvann år 1999 har trafiken mellan Vasa och Umeå gått lika bra som i dag. När alla resande är räknade för året 2017 når rederiet NLC Ferry Ab Oy som sköter Wasaline och fartyget M/S Wasa Express 199.657 passagerare. Det är svindlande nära drömgränsen 200.000 och 8,4 procent fler än 2016 då 172.621 passagerare åkte med. Även antalet personbilar ökade med hela 8,4 procent och detta tillsammans med mer last höjde omsättningen med starka 13,2 procent till 19,3 miljoner euro. Det slutliga bokslutet är ännu inte klart.

Ålands Sjöfart har under året regelbundet berättat om framgångarna som kommit månad för månad. Det är tydligt att Wasaline hittat rätt ton gentemot sina kunder. Bolaget NLC Ferry Ab Oy grundades år 2013 och ägs gemensamt av Umeå kommun i Sverige och Vasa stad i Finland.

Dagens trafik är ändå obetydlig i jämförelse med hur det såg ut förr. Trafiken mellan Vasa och Umeå var förr betydande. Här är en kort historik som vi hämtat från Kvarkenrådet:

År 1964 kom den första bilfärjan M/S Wasa Express, som sattes in mellan Vasa och Umeå under den isfria delen av året. Den kompletterades senare av andra liknade färjor: Botnia Express, Polar Express och Fenno Express.

År 1972 var den första vintern som det gick bilfärja mellan Vasa och Umeå. Det var Scania Express som inledde året-runt-trafiken. Trafik startade också mellan Vasa och Sundsvall och mellan Sundsvall och Björneborg, den senare linjen blev dock kortvarig. År 1969 inledde Jakob Lines sin trafik mellan Jakobstad och Skellefteå, senare också från Karleby. Jakob Lines hade bl.a. bilfärjan Nordek och passagerarfartygen Bore Nord och Borea.

På 1970-talet ökade bilismen och turismen mellan Finland och Sverige. Det behövdes större färjor vilka blev nya Wasa Express och Botnia Express. På 80-talet blev de ännu större Wasa Star, Fennia, Sally Express och så vidare. På 1990-talet kom så Wasa King, Wasa Queen och Silja Festival.

Trafiken ökade från att ha varit kring 50.000 passagerare per år i början av 60-talet till mellan 400.000 och 650.000 per år under 70-talet. Under 80-talet hade man mellan 600.000 och 1.150.000 passagerare.

I början av 1990-talet var det över 1 miljon passagerare som sedan sjönk till ca 800-000 under de följande åren för att sedan drastiskt sjunka till en halv miljon 1998 och 300.000 år 1999. Sedan började pronblemen på riktigt.

Vasa-Umeåbolaget bytte ägare och namn ett flertal gånger under den här perioden. Enso-Gutzeit, åländska Rederi Ab Sally och EffJohn/Silja Line stod som ägare och namnet blev Vasabåtarna, Wasa Line och slutligen Silja Line. På 1980-talet fanns också trafik från Kaskö till Gävle. Det var först Folkline med bilfärjan Folkliner och senare KG-Line med Scandinavia som bedrev trafiken som upphörde 1989. KG-Lines Scandinavia gick också en kort tid mellan Vasa och Umeå i konkurrens med Vasabåtarna. Vasabåtarna övertog dock färjan som fick heta Fenno Star därefter.

I slutet av 1990-talet fanns många förslag på nya trafikkoncept med färjor och katamaraner som ville börja trafik. Inga av dessa förverkligades.

Den 1 juni 1999 avskaffades den skattefria försäljningen ombord varefter lönsamheten kraftigt försämrades. I början av 1990-talet hade Kvarkentrafiken hört till de allra lönsammaste linjerna. År 2000 meddelade Silja att trafiken läggs ner på grund av olönsamhet. Då hade trafiken drivits med samhällsstöd från och med september.

Passagerartrafiken återupptogs i maj år 2001 av RG Line med Casino Express (Siljas fd. Fennia) och Botnia Link med Transparaden. Botnia Link hade tidigare kört godstrafik mellan Vasa och Härnösand från 2000 och mellan Vasa och Umeå från början av 2001. Efter att Botnia Link upphörde med trafiken i november 2002 återstod RG Line.

RG Line ersatte Casino Express sommaren 2005 med RG 1.

I slutet av år 2011 gick rederiet RG-line i konkurs. Därefter övertogs driften av passagerar- och godstrafiken tillfälligt av RG-lines konkursbo.

Under år 2012 beslutade Vasa stad och Umeå kommun att bilda ett gemensamt rederibolag, NLC Ferry för att ta över Kvarkentrafiken. Det nybildade bolaget köpte in en färja, MS Wasa Express, som även tidigare trafikerat på linjen Vasa-Umeå. Den nya färjan anlände till Vasa i november 2012 och genomgick därefter en renovering. NLC Ferry tog över Kvarkentrafiken från och med 1.1.2013, och driver i dag trafiken under namnet Wasaline.

/Jörgen Pettersson

Folgefonn gjordes autonom av Wärtsilä.

Tungviktsfajt om autonoma fartyg

Det råder ingen hejd just nu på nyheterna om hur sjöfarten ska förhålla sig till framtiden i allmänhet och särskilt obemannade och/eller
Läs mer »
RMS Carelie ex RMS Ruhrort.

Maskinhaveri för RMS Carelie

Till följd av ett maskinhaveri sent på söndagskvällen har Rederi Ab Nathalies (RABN) fartyg M/S RMS Carelie bogserats till Oskarshamn för
Läs mer »
RIF:s vd Tiina Tuurnala deltog i Breaking Waves i Helsingfors.

Shippingproffs möttes i Helsingfors

Sjöklustrets främsta proffs samlades i Helsingfors för Breaking Waves-konferensen i måndag
Läs mer »

Styrelse valdes för RIF

Rederierna i Finland rf höll sitt ordinarie höstmöte i torsdags och utsåg nya styrelsemedlemmar för 2019.
Läs mer »

Jansson ny vd för Mariehamns Hamn Ab

Mariehamns Hamn Ab har utsett civilingenjören Alef Jansson, 44, från Mariehamn till ny vd. Han tillträder den 18 februari nästa år.
Läs mer »

Vikingmärket på plats i staden

Makarna Gunnar och Ellen Eklund finns nu för alltid på plats i Esplanaden i Mariehamn, mitt i den verklighet de förändrade tack vare sina
Läs mer »