• Bild: RMC
  Bild: RMC
 • Foto: RMC
  Foto: RMC
 • Foto: RMC
  Foto: RMC
 • Foto: RMC
  Foto: RMC
 • Foto: RMC
  Foto: RMC
 • Bild: RMC
 • Foto: RMC
 • Foto: RMC
 • Foto: RMC
 • Foto: RMC

Wasaline bygger nytt i Raumo

I dag blev det klart. Styrelsen för Kvarken Link har ingått ett intentionsavtal (Letter of Intent) med Rauma Marine Constructions Oy (RMC) med målet att ett nytt passagerarfartyg för 120 miljoner euro ska levereras senaste den 30 april år 2021. Beslutet baserar sig på resultatet av den offentliga EU-upphandling som inleddes 2 juni 2018. Ordföranden i Kvarken Link, stadsdirektör Tomas Häyry, uttrycker sin glädje att projektet nu lyckats uppnå en lösning och fortsätter:

– Jag vill uttrycka min tillfredsställelse och framföra ett varmt tack till alla de som i olika roller fört projektet framåt. Från styrelsens sida vill vi meddela ett stort tack till alla som medverkat för att få fram en lösning till gagn för de framtida relationerna mellan Österbotten och Västerbotten och för vårt näringsliv.

Fartyget som beskrivs i avtalet är en modern färja med 2 lastdäck för 1.500 lastmeter med rak genomkörning och med kapacitet för 800 passagerare. Dagens M/S Wasa Express kan ta 1.500 passagerare men är sedan år 2013 registrerad för 800. Wasa Express har 1.150 lastmeter varför den nya färjan medför en större godskapacitet.

Framdriftsystemet i nybygget består av ett hybridsystem baserat på en kombination av så kallade dual fuel maskiner (LNG/Biogas alternativt diesel med katalytisk avgasrening) och batteridrift. Framdrivningen sker med hjälp av azimuth thrusters/pods.

Det finländska varvsbolaget Rauma Marine Constructions har medvind. Dagens överenskommelse är det tredje intentionsavtalet inom loppet av en kort tidsperiod. Kontraktssumman för den nya färjan mellan Vasa och Umeå är cirka 120 miljoner euro. Beställningens omfattning samt sysselsättande effekt beräknas till ungefär 800 årsverken. Planerna är att det egentliga skeppsbyggnadskontraktet ska ingås inom kort och enligt VD Jyrki Heinimaa startar planerings- samt konstrutionsarbetet genast därefter:

– RMC vann den internationella, offentliga upphandlingen tack vare sitt kunnande och sin teknologi. En av RMC:s satsningsområden är bil- och passagerarfärjor och vi är därför mycket glada och stolta att vi lyckats visa vår kompetens inom just det området. Vi är även tacksamma för det förtroende kunden visat då de valt RMC att genomföra projektet och bygga en bilfärja för mycket krävande förhållanden.

Beställningen kommer väldigt lägligt för RMC, eftersom såväl planeringen som själva konstruktionsarbetet till stor del kommer att ske innan konstruktionen av Tallinks nya Shuttle-färja påbörjas. Den färjans intentionsavtal ingicks i oktober förra året.


Kvarken Links fartyg har plats för 800 passagerare och en lastkapacitet på 1.500 filmeter för långtradare. Det motsvarar ungefär 80 ekipage med dragbilar. Fartygets miljövänlighet är en viktig utgångspunkt, t.ex. maskineriet drivs av en batteri. Och tvåbränslelösning med marindiesel samt flytande naturgas. Därvidlag är det också möjligt att använda den biogas, som produceras i Vasatrakten.

RMC:s första fartygsnybygge, bilfärjan M/S Hammershus till det danska rederiet Molslinjen, inledde sin trafik i september. I jämförelse med Hammershus är den nya Vasa-Umeå färjan mera mångsidigt utrustad. Bland annat kommer färjan att ha fler hytter och ett större restaurangutbud. Färjan får isklass 1A Super för att garantera att fartyget klarar av Kvarkens utmanande isförhållanden så självständigt som möjligt. RMC:s avsikt är att säkerställa färjans tillförlitlighet i alla förhållanden.

Kvarken Link AB ägs av Umeå kommun och Vasa stad som också garanterar finansieringen. Rauma Marine Construktions verksamhet har utvecklats på ett positivt sätt med en stadig kontrollerad tillväxt. Under hösten har varvsbolaget gjort intentionsavtal med Tallink för en ny färja till linjen mellan Helsingfors och Tallinn, liksom ett föravtal med Försvarets Logistikverk för finska Marinens storsatsning Flottilj-2020. Här kan man läsa mer om de beställningarna. Dessutom bygger RMC som bäst även fartygssektioner till varvet i Åbo.

RMC har påbörjat en aktiv rekrytering av nya medarbetare, både i Finland och internationellt, tack vare den växande orderboken. Varvets personalstyrka kommer betydligt att förstärkas  inom en snar framtid.  
 

Konstruktionen av M/S Hammershus.
M/S Møysalen på väg in i Sandnessjøen. Foto: Boreal.

Norskt intresse för Föglölinjen

I dag är det 69 dagar kvar innan anbuden på den så kallade Föglölinjen mellan Svinö och Mellanholm ska vara inlämnade till Ålands landska
Läs mer »

Kändistätt på Rosella

Ute råder minusgrader men ombord på M/S Rosella höjs temperaturen när våren snart kommer.
Läs mer »

Allt klart för ny Kvarkenfärja

En vecka efter att Kvarken Link och Rauma Marine Construction (RMC) undertecknade intention
Läs mer »

Succé för Carus i Spanien

IT- och resespecialisten Carus med huvudkontor i Mariehamn har levererat ett komplett IT-system ombord på Trasmediterraneas färja M/S Ciu
Läs mer »
Hanna Hagmark berättar om dockbygget.

Pommerns säkra hamn

Bygget av den nya torrdockan för fyrmastade segelfa
Läs mer »
Foto: Jan-H Tetens/www.marinetraffic.com

Helmer Lundström köpte nytt fartyg

Västanfjärdrederiet Helmer Lundström Ab storsatsar och har köpt
Läs mer »