Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader. Detta kan jämföras med motsvarande period för Viking Line som resulterade i sextioprocentig minskning och för Tallink Grupp med femtio procent minskning. Finnlines som koncentrerar sin trafik på lastenheter har klarat sig klart bäst av de stora rederierna.

Här kan man läsa mer om Viking Lines niomånaders rapport i Ålands Sjöfart.

Här finns Tallink Grupps rapport att läsa på deras hemsida.

Finnlines rapport finns att läsa i sin helhet längre ner på sidan. I en kommentar skriver vd Emanuele Grimaldi bland annat så här, i översättning från engelska:

”Koncernens intäkter för januari-september 2020 var 363,1 miljoner euro jämfört med 450,8 miljoner euro under motsvarande period 2019, vilket var en minskning med 20 procent. Resultatet för rapportperioden var 54,2 miljoner euro vilket en minskning med 34 procent jämfört med 81,8 miljoner euro under motsvarande period förra året. Marknadens utmaningar och osäkerhet orsakad av den globala pandemin fortsatte under det tredje kvartalet och Finnlines omsättning och lönsamhet har minskat avsevärt jämfört med föregående år på grund av minskade last- och passagerarvolymer.

Covid-19-pandemin visar inga tecken på avmattning och rederier över hela världen har haft en exceptionell situation som aldrig har inträffat tidigare. Trots förlusterna och svåra tider har Finnlines inte lagt upp några fartyg och våra tjänster har fortsatt oförändrade. Finnlines är en viktig aktör inom transport av läkemedel, mat och andra varor till finländska medborgare och dessutom är Finnlines en viktig transportör av industriprodukter, reservdelar, maskiner och utrustning. Finnlines ensam transporterar mer än en tredjedel av de cirka en miljon lastbilar som rör sig över de tre huvudbryggorna, Finland-Estland, Finland-Sverige och Finland-Tyskland.

Det är viktigt att regeringar i hela Europa, och särskilt i Finland, har erkänt vikten av sjötransporter och dess roll för Finlands ekonomi och för Finlands försörjningstrygghet eftersom upp till 90 procent av Finlands export och 80 procent av importen transporteras sjövägen. Finnlines har inte fått del av det ekonomiska stöd på 45 miljoner euro som erlagts i statliga stödpaket sedan mars 2020. Det nya statliga stödet på 24,8 miljoner euro, som nyligen har lanserats för de olika förbindelserna från Finland till Sverige och Estland av Traficom, har skräddarsytts för befintliga operatörer och dess villkor har uteslutit Finnlines från stödet. Finnlines anser att det staliga stödpaketen är snedvridande, mot principerna om proportionalitet och diskriminerande. Kraven i Traficoms offertförfrågningar är inte nödvändiga för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, dvs för att säkerställa tillräcklig transportkapacitet och leveranssäkerhet för utrikeshandeln. Modellen är också dyr för samhället eftersom det finns befintlig kapacitet tillgänglig på marknadsvillkor utan skattebetalarnas stöd, särskilt mellan Finland och Sverige, för att säkerställa normal transport av de varor som är nödvändiga för Finland ur leveranssäkerhetssynpunkt.”

Nytt stöd till finländska fartyg

Finlands regering godkände i går ett lagförslag som syftar till att temporärt höja sjöfartsstödet till rederier med fartyg under finländs
Läs mer »

Finnlines överklagar trafikupphandling

Till följd av covid-19-pandemin har stater över hela världen sökt olika vägar för att stödja sjöfarten som drabbats oerhört svårt när grä
Läs mer »

Viking Line startar landbutik

Eftersom kunderna inte längre får resa med Viking Lines fartyg gör sig Viking Line nu tillgängligt för kunderna på landbacken.
Läs mer »
Passagerarfärjan M/S Chi-Cheemaun går mellan Tobermory och ön Manitoulin på Huron-sjön, vid gränsen mellan USA och Kanada.

Kanada valde system från Hogia

Hogia Ferry Systems har skrivit avtal med kanadensiska Owen Sound Transportation Company, för leverans av sitt standardiserade bokningssy
Läs mer »

Nu skrotas gamla Apollo

Planerna har varit många men nu är det nära vägs ände för M/S Apollo, en av de sista nio Papenburgsystrarna som byggdes av Mayer Werft på
Läs mer »

En förmiddag i sjöfartens tecken

Liksom många andra i spåren av pandemin ställer arrangörerna inte in Sjöfartens Dag som skulle ha arrangerats i maj.
Läs mer »