Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader. Detta kan jämföras med motsvarande period för Viking Line som resulterade i sextioprocentig minskning och för Tallink Grupp med femtio procent minskning. Finnlines som koncentrerar sin trafik på lastenheter har klarat sig klart bäst av de stora rederierna.

Här kan man läsa mer om Viking Lines niomånaders rapport i Ålands Sjöfart.

Här finns Tallink Grupps rapport att läsa på deras hemsida.

Finnlines rapport finns att läsa i sin helhet längre ner på sidan. I en kommentar skriver vd Emanuele Grimaldi bland annat så här, i översättning från engelska:

”Koncernens intäkter för januari-september 2020 var 363,1 miljoner euro jämfört med 450,8 miljoner euro under motsvarande period 2019, vilket var en minskning med 20 procent. Resultatet för rapportperioden var 54,2 miljoner euro vilket en minskning med 34 procent jämfört med 81,8 miljoner euro under motsvarande period förra året. Marknadens utmaningar och osäkerhet orsakad av den globala pandemin fortsatte under det tredje kvartalet och Finnlines omsättning och lönsamhet har minskat avsevärt jämfört med föregående år på grund av minskade last- och passagerarvolymer.

Covid-19-pandemin visar inga tecken på avmattning och rederier över hela världen har haft en exceptionell situation som aldrig har inträffat tidigare. Trots förlusterna och svåra tider har Finnlines inte lagt upp några fartyg och våra tjänster har fortsatt oförändrade. Finnlines är en viktig aktör inom transport av läkemedel, mat och andra varor till finländska medborgare och dessutom är Finnlines en viktig transportör av industriprodukter, reservdelar, maskiner och utrustning. Finnlines ensam transporterar mer än en tredjedel av de cirka en miljon lastbilar som rör sig över de tre huvudbryggorna, Finland-Estland, Finland-Sverige och Finland-Tyskland.

Det är viktigt att regeringar i hela Europa, och särskilt i Finland, har erkänt vikten av sjötransporter och dess roll för Finlands ekonomi och för Finlands försörjningstrygghet eftersom upp till 90 procent av Finlands export och 80 procent av importen transporteras sjövägen. Finnlines har inte fått del av det ekonomiska stöd på 45 miljoner euro som erlagts i statliga stödpaket sedan mars 2020. Det nya statliga stödet på 24,8 miljoner euro, som nyligen har lanserats för de olika förbindelserna från Finland till Sverige och Estland av Traficom, har skräddarsytts för befintliga operatörer och dess villkor har uteslutit Finnlines från stödet. Finnlines anser att det staliga stödpaketen är snedvridande, mot principerna om proportionalitet och diskriminerande. Kraven i Traficoms offertförfrågningar är inte nödvändiga för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, dvs för att säkerställa tillräcklig transportkapacitet och leveranssäkerhet för utrikeshandeln. Modellen är också dyr för samhället eftersom det finns befintlig kapacitet tillgänglig på marknadsvillkor utan skattebetalarnas stöd, särskilt mellan Finland och Sverige, för att säkerställa normal transport av de varor som är nödvändiga för Finland ur leveranssäkerhetssynpunkt.”

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »
Besättningen på Midas som räddade tre europeiska seglare. Från vänster Timo Väänänen, Jussi Sopanen, Kenneth Lindman, räddad seglare 1, RS 2, RS 3, Julius Flemming och Rasmus Nygren. Knästående från vänster Antti Makkonen, Kenny Taraya och Ramir Capatoy. Foto: Kalle Lehtinen.

Midas räddade tre seglare

Godby Shippings fartyg M/S Midas räddade i helgen tre skeppsbrutna seglare sedan deras katamaran vält ute på Atlanten, 150 sjömil från de
Läs mer »