• Juha Pykäläinen.
    Juha Pykäläinen.
  • Jan Kajander.
    Jan Kajander.
  • Juha Pykäläinen.
  • Jan Kajander.

Vikingmärket på plats i staden

Makarna Gunnar och Ellen Eklund finns nu för alltid på plats i Esplanaden i Mariehamn, mitt i den verklighet de förändrade tack vare sina visioner och hårda arbete. Till den sköna men ganska brutala tonen från S/S Vikings ångvissla (1959), hanterad av Tvärstyckarna, avtäcktes minnesmärket av Stina Toivonen och Airi Sundman, två av alla som varit med en stor del av vägen från vision till succé. Själva idén till minnesmärket började för övrigt gro i samband med att 100-årsminnet av att sjöfartsrådet Gunnar Eklund föddes högtidliggjordes år 2016, mer om den uppvaktningen kan man läsa här.

Vikingseniorernas ordförande Jan Kajander inledde med att understryka hur många som känner så starkt för bolaget Viking Line.

– Särskilt en dag som denna då Ellen Eklund hade fyllt 105 år om hon fortfarande varit i livet. Tillsammans med Gunnar Eklund skapade hon utveckling och framgång genom engagemang och omsorg för alla medarbetare. Deras livsverk lade grunden för stark utveckling av näringslivet och samhället på Åland, Mariehamn, Sverige, ja hela landet. Att minnesmärket nu finns här är bra för kommande generationer så de förstår att pengar inte är lika viktigt som själva visionen att skapa framgång för sina medmänniskor, sade Kajander.

Konstnären till minnesmärket, Juha Pykäläinen, tackade alla inblandade för deras insatser och målade en bild av sig själv som kapten för den skuta som nu finns permanentad i Esplanaden:

– Vilken resa det har varit! Vi har haft medvind, motvind, lugnt och storm och på sjökortet har ingen hamn varit den andra lik. Men en sak är jag i alla fall säker på. Det är inte bra med för många kockar på ett fartyg!

Att detta minnesmärke finns på plats är resultatet av hårt arbete från i synnerhet de så kallade Vikingseniorerna som med hjälp av stadsfullmäktigeledamoten osv Roger Jansson även fick staden med sig i projektet. På slutet såg det skakigt ut med finansieringen sedan Viking Line klivit av men då ryckte istället kommerserådet Rafael Mattssons ättlingar ut och sköt till de 30.000 euro som saknades.

Vikingseniorerna presenterade hela projektet på det här sättet i ett brev till tidigare anställda och aktieägare i höstas:

Bästa aktieägare i Viking Line Abp,

Ombord på s.s. Granö i Engelska kanalen sommaren 1949 berättade sjökaptenen Gunnar Eklund för studeranden Jan Cardelius om sina planer att ”litet längre fram öppna färjtrafik mellan Åland och Roslagen”. (Sjöhistorisk årsskrift för Åland 2003-2004:16)

Vi, liksom alla Viking Seniors, som är födda och uppväxta på efterkrigstidens Finland vet att vi levde i en avfolkningsbygd. Släktingar, vänner och bekanta var tvungna att flytta till Sverige för att få arbete och utkomst. Kommunikationerna var dåliga både till lands och till sjöss. Att resa med nattbåten mellan Finland, Åland och Sverige var både dyrt och obekvämt.

Gunnar Eklund tog 1959 initiativ till bildandet av Rederiaktiebolaget Vikinglinjen, som inledde färjtrafik mellan Gräddö i Roslagen, Mariehamn och Galtby i Åbolands skärgård. Trafiken visade sig vara lönsam men bolaget inriktade sig efterhand mera på fraktfartyg, vilket stred mot Gunnar Eklunds inriktning på färjor.

År 1963 uppsades Gunnar Eklund från Vikinglinjen. Han vidtalade då både gamla och nya intressenter och färjrederiet Ålandsfärjan Ab , senare SF Line Ab och idag Viking Line Abp, kunde bildas. Det nya bolaget växte under Gunnar Eklunds ledning genom byggande av nya och ständigt större och bättre passagerarfärjor samt ett utvidgat linjenät.
Många av oss Seniors har arbetat ombord på hans skapelser, Kapella (levererad1967), Marella (1970), Aurella (1973), Turella (1979), Rosella (1980), Mariella (1985), Amorella (1988), Isabella (1989) och Cinderella (1989). Passagerar- och fraktmängderna ökade snabbt i takt med kapacitetsökningen liksom antalet arbetsplatser ombord på fartygen och på landkontoren.

Gunnar Eklund gick i pension vid 73 års ålder i december 1989. De följande femton åren kunde rederiet skörda frukterna av hans arbete och betala ut sammanlagt ca 240 miljoner i euro i dividender till sina aktieägare.

Inför hundraårsdagen av Gunnar Eklunds födelse den 6 november 2016 började vi planera ett minnesmärke över hans livsverk. I Mariehamns stadsfullmäktige fick Roger Jansson  ett brett stöd för sin motion om stadens medverkan i att planera och utplacera ett sådant minnesmärke. I motionen skrev han bl a:" sedan färjtrafikens start 1959 genom sitt entreprenörskap, sitt kunnande och sina arbetsinsatser har kommit att betyda ofantligt mycket för vårt samhälles utveckling och blomstring under gångna 55 åren och också för framtiden”.

Vi har vidtalat konstnären Juha Pykäläinen om uppdraget att skapa ett minnesmärke över Gunnar Eklund och godkänt ett synnerligen tilltalande förslag utformat i patinerad metall på ett granitfundament. Arbetet att färdigställa konstverket är i sitt slutskede. Mariehamns stad har deltagit i en grundlig planeringsprocess avseende minnesmärkets placering på en central plats i staden. Stadsstyrelsen gav under vårvintern 2018 sitt slutliga godkännande till hela projektet vilket vi är mycket tacksamma för.  Under de senaste veckorna har staden färdigställt fundamentet för minnesmärket i Esplanaden.

Alla vi, som arbetat större delen av våra liv inom Viking Line, ombord på färjorna eller på kontoren i Mariehamn vill genom minnesmärket hedra Gunnar Eklund och fästa uppmärksamheten vid den betydelse färjtrafiken  haft för att  Finland och  Åland har utvecklats till det välmående samhälle det är idag.

Vi har gjort vårt bästa för att förverkliga detta minnesmärke över Gunnar Eklund. Våra egna ekonomiska resurser är begränsade, men det är vår förhoppning att aktieägarna nu ska ta vara på möjligheten att ge sjöfartsrådet Gunnar Eklund den hedersplats han verkligen gjort sig förtjänt av.

Vi har öppnat ett konto i Nordea, dit bidragen kan inbetalas: FI89 1630 3500 2683 96. Om det i något fall skulle behövas en BIC-kod är den: NDEAFIHH.

Projektet är synnerligen ambitiöst eftersom minnesmärket kommer att kosta ca 90.000 euro när det står på sin plats i centrum av Mariehamn. Vi har fått ett positivt gensvar och bidrag har börjat flyta in. Eftersom vi har varit tvungna att uppta lån för att kunna betala de yrkesmän och företag som arbetat med minnesmärket  har er insats nu en avgörande betydelse. Vi ber därför om er inbetalning  senast den 15 oktober 2018.

Ert ekonomiska stöd är av största betydelse!

Med vänlig hälsning,

Ralf Hellman                                   Karita Karlsson                                 Yngve Karlsson
fd intendent                                   fd ekonomichef                                fd befälhavare

Trygve Dahlblom                            Airi Sundman                                    Bo Torstensson
fd maskinchef                                 fd marknadsföringschef                  fd maskinchef
 

Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Superjakt på Ålandsbesök

I dag har Åland och Mariehamn besök av sommarens kanske lyxigaste superjakt.
Läs mer »

Lägre förlust för Viking Line

I år var det 60 år sedan Viking Line inledde trafiken mellan Sverige och Åland och Fin
Läs mer »
Nya Föglöfärjan som skiss.

Finferries vann Föglöupphandling

I fredags stod det klart att det är ett konsortium bestående av statliga finländsk
Läs mer »
Foto: Gibraltar Chronicle

USA försökte stoppa tanker

Dramatiken kring den stoppade supertankern Grace 1 (300.579 DWT) fortsatte in i det
Läs mer »

Dödsolycka på M/S Misida

Överstyrmannen Erik Hansson, 34, från Sverige avled fredagen den 9 augusti i följderna av en arbetsplatsolycka ombord på Godby Shippings
Läs mer »