Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 procent av passagerarna försvann och då den klart största inkomsten är just passagerarrelaterad är det lätt att inse följderna. Rederiet beskriver omständigheterna som extremt ogynnsamma med omfattande ekonomiska konsekvenser som följd. Trots passagerartappet förnimmer Viking Line nu ett ”ljus i tunneln” och ser bland annat fram mot leveransen av Viking Glory som sjösätts i Kina den 26 januari.

Under 2020 tvingades Viking Line att bedriva sin verksamhet i en miljö där efterfrågan uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar. På kort tid förlorades i princip alla intäkter, emedan en stor del av kostnaderna var kvar. Antalet passagerare som reste med rederiet under 2020 var 1.927.302. Föregående år var motsvarande siffra 6.300.480. Antalet fraktenheter var trots minskad trafik 125.693 (133 940) och korrelerar med en stor efterfrågan på fraktkapacitet. 

Av verksamhetens fyra ben: frakt, ruttresor, kryssningar och personbilar, bröts alltså tre. Åtgärder har inriktats på att säkra bolagets likviditet genom att anpassa kostnadsstrukturen samt genom att vidta olika finansieringsarrangemang. Rederiets affärsmodell är uppbyggd så, att enbart frakttrafik inte täcker de rörliga kostnaderna för driften, inte ens sedan bemanningen har sänkts till miniminivå.  Ett glädjeämne under året har var en stor efterfrågan på frakttrafik, vilket visar på vikten av att export och import mellan länderna bibehålls även under svåra förhållanden. Flera volymrekord slogs och beläggningsgraden var konstant på en mycket hög nivå. Detta gäller i synnerhet de fartyg som var i trafik på linjerna Åbo-Mariehamn-Stockholm och Helsingfors-Tallinn. Viking Line har sett till att upprätthålla regelbunden trafik på de linjer där frakttransporter efterfrågats av våra fraktkunder.

– Inom sjöfarten har Covid 19-pandemin drabbat passagerarrederierna värst.  Personalens engagemang och lojalitet har varit beundransvärd och deras starka insatser under denna kärva tid är varmt uppskattade.  Viking Line kommer att komma stärkt ur detta. Vi förbereder oss nu för den tid som skall komma efter pandemin och ser fram emot att samhället så småningom ska kunna öppnas tack vare de vacciner som nu lanserats. Det är viktigt att vaccineringsprocessen genomförs snabbt och effektivt i de länder som vi trafikerar, så att man tryggt kan häva restriktionerna igen. Den 26 januari firar vi sjösättningen av vårt nya fartyg Viking Glory.  Under senhösten 2021 ska vi ta emot henne. Fartyget kommer att bli unikt och vackert – såväl invändigt som till exteriören.  Vi ser nu redan att det finns ett enormt intresse för henne och det är vi glada över. Hon ger oss en tro på framtiden, säger Viking Lines VD Jan Hanses.

Även Tallink Grupp har redovisat sina passagerarsiffror och noterar en 60-procentig passagrarminskning. Totalt reste 3,7 miljoner passagerare med rederiets färjor under året, vilket kan jämföras med 9,8 miljoner under 2019.

– Statistiken kommer inte som en överraskning för någon eftersom vi har delat och uppdaterat våra siffror under hela året. Vi har varit helt öppna med hur den här globala pandemin påverkat vår affär, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene i ett pressmeddelande.

Wasa Express till Röda havet

M/S Wasa Express säljs av det finsk/svenska fartygsägaren Kvarken Link i Vasa till UME Shipping LLC i Förenade Arabemiraten.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Ingen utredning om Gracetillbud

Finländska olycksutredningscentralen har beslutat stänga vidare utredningar kring vad som gjorde att M/S Viking Grace drev upp mot Lotsga
Läs mer »

Trippel i trivsel på arbetsplats

När tiderna är svåra gäller att extra noga leta efter ljus.
Läs mer »

Finnlines väljer Wärtsilä i nybyggen

Teknikoncernen Wärtsilä har vunnit kontraktet att leverera motorerna och en rad av andra lösningar för två nya ropax-fartyg under konstru
Läs mer »

Viking växer på landbacken

När pandemin och regler begränsar sjöfarten fortsätter Viking Line att hitta nya vägar på landbacken.
Läs mer »

Ny ordförande för rederier

När Rederierna i Finland (RIF) nyligen möttes vid sitt ordinarie årsmöte blev det klart med ny ordförande efter Finnlines Tapani Voionmaa
Läs mer »