Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 procent av passagerarna försvann och då den klart största inkomsten är just passagerarrelaterad är det lätt att inse följderna. Rederiet beskriver omständigheterna som extremt ogynnsamma med omfattande ekonomiska konsekvenser som följd. Trots passagerartappet förnimmer Viking Line nu ett ”ljus i tunneln” och ser bland annat fram mot leveransen av Viking Glory som sjösätts i Kina den 26 januari.

Under 2020 tvingades Viking Line att bedriva sin verksamhet i en miljö där efterfrågan uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar. På kort tid förlorades i princip alla intäkter, emedan en stor del av kostnaderna var kvar. Antalet passagerare som reste med rederiet under 2020 var 1.927.302. Föregående år var motsvarande siffra 6.300.480. Antalet fraktenheter var trots minskad trafik 125.693 (133 940) och korrelerar med en stor efterfrågan på fraktkapacitet. 

Av verksamhetens fyra ben: frakt, ruttresor, kryssningar och personbilar, bröts alltså tre. Åtgärder har inriktats på att säkra bolagets likviditet genom att anpassa kostnadsstrukturen samt genom att vidta olika finansieringsarrangemang. Rederiets affärsmodell är uppbyggd så, att enbart frakttrafik inte täcker de rörliga kostnaderna för driften, inte ens sedan bemanningen har sänkts till miniminivå.  Ett glädjeämne under året har var en stor efterfrågan på frakttrafik, vilket visar på vikten av att export och import mellan länderna bibehålls även under svåra förhållanden. Flera volymrekord slogs och beläggningsgraden var konstant på en mycket hög nivå. Detta gäller i synnerhet de fartyg som var i trafik på linjerna Åbo-Mariehamn-Stockholm och Helsingfors-Tallinn. Viking Line har sett till att upprätthålla regelbunden trafik på de linjer där frakttransporter efterfrågats av våra fraktkunder.

– Inom sjöfarten har Covid 19-pandemin drabbat passagerarrederierna värst.  Personalens engagemang och lojalitet har varit beundransvärd och deras starka insatser under denna kärva tid är varmt uppskattade.  Viking Line kommer att komma stärkt ur detta. Vi förbereder oss nu för den tid som skall komma efter pandemin och ser fram emot att samhället så småningom ska kunna öppnas tack vare de vacciner som nu lanserats. Det är viktigt att vaccineringsprocessen genomförs snabbt och effektivt i de länder som vi trafikerar, så att man tryggt kan häva restriktionerna igen. Den 26 januari firar vi sjösättningen av vårt nya fartyg Viking Glory.  Under senhösten 2021 ska vi ta emot henne. Fartyget kommer att bli unikt och vackert – såväl invändigt som till exteriören.  Vi ser nu redan att det finns ett enormt intresse för henne och det är vi glada över. Hon ger oss en tro på framtiden, säger Viking Lines VD Jan Hanses.

Även Tallink Grupp har redovisat sina passagerarsiffror och noterar en 60-procentig passagrarminskning. Totalt reste 3,7 miljoner passagerare med rederiets färjor under året, vilket kan jämföras med 9,8 miljoner under 2019.

– Statistiken kommer inte som en överraskning för någon eftersom vi har delat och uppdaterat våra siffror under hela året. Vi har varit helt öppna med hur den här globala pandemin påverkat vår affär, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene i ett pressmeddelande.

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »