Viking köper svenska ventiler

Viking Line och Xiamen Shipbuilding Industry Co Ltd har bestämt sig för att anlita LK Valves i Helsingborg som leverantör av samtliga manuella ventiler som ska monteras ombord på NB 488 som byggs i Kina just nu heter.

– Vi är väldigt stolta över att ha vunnit denna upphandling. Ett fartyg i den här storleksordningen består av många tusental ventiler utspridda på många ställen på fartyget. Vi har haft en väldigt kreativ dialog med Viking Line när det gäller att välja ut de rätta produkterna, materialet och lösningarna för varje tillämpning. Vårt team i Kina har stått i ständig kontakt med varvet för att säkerställa teknisk support och försäkra oss om att allt installeras till allas belåtelse, säger Johan Kindblom, försäljningsdirektör vid LK.

Projektledaren för nybygget, Kari Granberg, håller med:

– Vi har god dialog och bra samarbete med LK vilket betyder mycket. Det är viktigt att veta att support och reservdelar finns tillgängliga i vår närhet när trafiken börjar.

LK producerar högkvalitativa ventiler, silaroch mycket annat för den marina industrin. Trots att huvudkontoret finns i Helsingborg tillverkas största delen av produkterna i den helägda fabriken i Changzhou, Kina.

Viking Lines nya bil- pch passagerarfärja ska bli ett av världens mest klimatsmarta fartyg när den lanseras i början av år 2021 på Stockholm-Åland-Åbo. Trots att fartyget byggs i Kina kommer en övervägande del av knowhow och tekniska lösningar och produkter, till exempel maskinerna, från de nordiska länderna och Baltikum.

NB 488 i korthet

  • Levereras i slutet av 2020 för trafik Stockholm-Åland-Åbo i början av 2021.
  • Passagerare: 2.800 personer.
  • Antal hytter: 922.
  • Besättning: cirka 200 personer.
  • Längd: 218 meter.
  • BRT:  63.000 ton.
  • Lastkapacitet: 1.500 filmeter.
  • Isklass 1 A Super.
  • Bränsle: LNG (liquefied natural gas) och/eller diesel.
LK Valves nya fabrik i Kina
Bengt-Owe Gustafsson var befälhavare ombord på M/S Viking Sky under dramatiken vid norska kusten. På bilden var han staff captain ombord på M/S Crystal Symphony som besökte Mariehamn sommaren 2016. Foto: Jörgen Pettersson.

Ministerberöm till besättning

Mardrömmen för alla som jobbar till sjöss är att drabbas av manöveroduglighet.
Läs mer »
Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sveri
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Jubelkryss för Eckerö Line

Eckerö Line är bolaget som för 25 år sedan överraskade hela sjöfarts-Finland och -Estland med at
Läs mer »

DNV GL klassar nya Wasafärjan

Det blir världsledande klassningssällskapet DNV GL som sköter klassificeringen av NLC Ferrys
Läs mer »
Wärtsilä 31DF. Foto: Jörgen Pettersson.

Wasaline väljer Wärtsilä 31DF

I dag står det klart att Wasaline väljer en likadan maskin som Viking Line gått in f
Läs mer »
Börje Jansson och Kenneth Johansson ser med vana ögon igenom maskinerna som egentligen inte liknar sådana de är vana vid. Det är till exempel stor skillnad mellan de DF50:or som finns ombord på Viking Grace och denna.

Här testas Vikings nya maskin

Viking Lines nya bil- och passagerarfärja byggs i Kina.
Läs mer »