Viking har tappat 226 miljoner

I dag offentliggör Viking Line sin verksamhetsöversikt för perioden januari till september. I vanliga fall skulle det handla om hur stor vinst man lyckats generera på miljontals passagerare. I dag är läget annorlunda och all fokus ligger på överlevnad. Omsättningen under årets första nio månader sjönk med 226,6 miljoner euro (ME) till 154,2 ME och rörelseresultatet landade på minus 35,2 ME vilket är en försämring med svindlande 52,7 miljoner euro. Antalet anställda har man för ögonblicket minskat med 907 personer till 1.767 plus 161 (244) på M/S Viking XPRS som bemannas av tredje part.

Det råder alltså synnerligen bedrövliga tider vilket vd Jan Hanses redogör omsorgsfullt för i sina kommentarer till översikten:

Delårsresultatet har kraftigt påverkats av oförutsedda omvärldsfaktorer i form av den världsomfattande COVID-19 pandemin. Under tredje kvartalet har pandemin fortsatt att påverka individer, företag och marknader. Årets tredje kvartal inleddes i juli med långtgående liberalisering av reserestriktionerna för vårt trafikområde. Endast inreserestriktionen från Sverige till Finland kvarstod, tyvärr med betydande negativa konsekvenser för koncernen. Trots detta var koncernens samtliga fartyg i trafik under juli och augusti månad. Trafiken på Helsingfors–Stockholm var fortsatt nedstängd och fartygen på denna linje sysselsattes med trafik mellan Helsingfors och Tallinn samt på en för året nystartad kryssningsrutt mellan Helsingfors, Mariehamn och Tallinn.

Trafiken försvårades väsentligt i början av den andra veckan i augusti, då de finska myndigheterna offentliggjorde planer på strängare karantänsregler för inresande, främst från Sverige. Dessa regler varierade under augusti månad för att i september liberaliseras så att inresor från Sverige tilläts. Detta varade dock endast under två veckors tid, varefter restriktionerna återinfördes. All denna delvis otydliga och inkonsekventa kommunikation från myndighetshåll drabbade resandet och försäljningen väsentligt från och med medlet av augusti. En liten positiv avvikelse i bokningsläget inträffade i slutet av september, men eliminerades genom de på nytt införda reserestriktionerna. Vi har trots verksamhetsbegränsningarna upprätthållit en oavbruten passagerar- och frakttrafik mellan våra länder och därmed säkerställt ett trafikmönster som fortgått i mer än ett halvt sekel och som kommer att fortsätta.

Under tredje kvartalet fortsatte våra åtgärder att anpassa kostnaderna. I augusti och september genomfördes MBL-förhandlingar i Sverige och samarbetsförhandlingar i Finland med syfte att effektivera landpersonalen samt sjöpersonalen på koncernens svenska fartyg Viking Cinderella. Personalen har burit en tung börda genom de permitteringar och nedskärningar som vidtagits i koncernens samtliga verksamhetsländer. Permitteringarna har genomförts både i form av deltidspermitteringar och till en stor del som heltidspermitteringar. Personalens engagemang då arbetstillfällen har beretts har varit beundransvärd. Jag uppskattar mycket deras starka insatser under denna kärva tid.

Vår likviditet var vid utgången av det tredje kvartalet ansträngd. Förhandlingar med våra finansiärer pågick under det tredje kvartalet och den 15 oktober beviljade Statsrådet statsgarantier för en tilläggsupplåning om sammanlagt 38,7 Meur, vilken delvis kommer att lyftas under den närmaste månaden och som tryggar vår likviditet.

Traficom har inlett ett upphandlingsförfarande för en offentlig trafikplikt på våra linjer Åbo–Mariehamn–Stockholm, Mariehamn–Kapellskär och Helsingfors–Tallinn. Viking Line avser delta i upphandlingen.

För att säkerställa trygga rutiner i en exceptionell tid och underbygga våra resenärers förtroende för vår trafik även under COVID-19 pandemin blev Viking Line som första rederi i världen verifierat av klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd. Verifieringen, som gäller för flottans samtliga sju fartyg samt verksamheten i sex terminaler, bekräftar vår förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker inklusive COVID-19. 

Smittskyddsåtgärderna har fungerat effektivt och våra mätningar visar att kunderna uppfattar dem som positiva. Dock återstår en tid då efterfrågan på våra marknader stegvis ska byggas upp. Viking Line och vår personal är beredda att bära det ansvar som krävs för att våra kunders tilltro ska återställas. Personalens engagemang är även i detta avseende oerhört förtroendeingivande. 

Vi reagerade snabbt på krisen och anpassade verksamheten till en förändrad marknadssituation. Marknadsutvecklingen är fortsatt svår att bedöma och det kommer att ta lång tid innan vi ser en återhämtning. Vi ämnar fortsättningsvis att fokusera på det vi kan påverka i denna utmanande tid: att sälja reseupplevelser och frakttjänster, betjäna våra kunder, säkerställa våra medarbetares hälsa, bedriva vår verksamhet så effektivt som möjligt, trygga vår finansiella uthållighet och driva vårt nybygge framåt.

I fjol transporterade Viking Line 4,9 miljoner passagerare under miotsvarande period. I år uppgick antalet till 1,6 miljoner vilket gjorde att rederiet även tappade kraft i konkurrensen; marknadsandelen föll från 32,2 procent till 26,5 procent i trafikområdet. På lastsidan är läget annorlunda, där är fallet mer beskedligt – från 100.000 fraktenheter till 93.000. Utmaningen för Viking Line är att affärsidén går ut på att tjäna pengar på passagerare i högre grad än lasten. Detta har tillintetgjorts av covid-19 och de restriktioner som införts av myndigheters beslut.

Enligt verksamhetsöversikten har Viking Line för avsikt att fullfölja fartygsbygget som pågår i Kina och som beräknas vara klart för leverans år 2021. Ändå konstaterar man att alternativ måste hållas i minnet och skriver därför i avsnittet kring nybygget:

Viking Line har ett bindande lånelöfte om 152,0 Meur för finansiering av fartygsbeställning, där tidpunkten att lyfta lånet har förlängts. Förhandlingar pågår om tillämpning av de avtalsenliga kovenantvillkoren. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta.

Allt som nu händer gör det omöjligt att med säkerhet planera för framtiden. Först måste coronasituationen redas ut och därför är riskerna både stora och många, konstaterar rederiet som också sitter fast i bunkerkontrakt som kan bli besvärande:

• COVID-19 pandemin har påverkat Viking Lines resultat och likviditet väsentligt under perioden och den negativa effekten kommer att fortsätta under avsevärd tid.

• Osäkerheten kring myndighetskrav och begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

• Koncernens lån är bundna till lånevillkor som inkluderar lönsamhets-, likviditets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärerna kräva förtida återbetalning eller uppsägning av lånen. 

• Koncernen har sedan tidigare ingått fastprisavtal avseende delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2020, vilket innebär att Viking Line är bundna att köpa en viss kvantitet även om kontrakterad kvantitet inte används.

Hela verksamhetsöversikten finns att ladda ner längre ner på sidan.

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »
Besättningen på Midas som räddade tre europeiska seglare. Från vänster Timo Väänänen, Jussi Sopanen, Kenneth Lindman, räddad seglare 1, RS 2, RS 3, Julius Flemming och Rasmus Nygren. Knästående från vänster Antti Makkonen, Kenny Taraya och Ramir Capatoy. Foto: Kalle Lehtinen.

Midas räddade tre seglare

Godby Shippings fartyg M/S Midas räddade i helgen tre skeppsbrutna seglare sedan deras katamaran vält ute på Atlanten, 150 sjömil från de
Läs mer »