Viking får låna 43 miljoner

Coronakrisen och de myndighetsbeslut som omöjliggjort ”normalt” resande har rammat passagerarindustrin ofattbart hårt. Tusentals människor har permitterats och går arbetslösa men trots det blöder rederierna i finansiell mening. Därför är det en lättnad för Viking Line Abp att man i dag nått en överenskommelse med både privata finansiärer och den finländska staten om likviditetslån för att överbrygga tiden av overksamhet. Vd Jan Hanses skriver i dag så här i ett pressmeddelande:

Överenskommelse med finansiärer och staten om likviditetslån på 43 miljoner euro

Statsrådet har i dag godkänt statsgarantier för Viking Line’s likviditetslån till ett maximalt belopp om 38,7 miljoner euro. Med likviditetslånen planerar Viking Line att säkerställa bolagets likviditetsposition och därmed en fortsatt finansiellt stabil verksamhet i det läge som uppstått till följd av coronakrisen. Utöver statsgarantierna, garanterar kommersiella banker 4,3 miljoner euro. Statsgarantin är i enlighet med EU:s statsstödsregler och EU-kommissionen har den 28 maj 2020 accepterat rederigarantiernas allmänna villkor.

I gengäld förbinder sig Viking Line att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har upphört helt och hållet.

– Viking Line planerar att lyfta en del av lånen under sista kvartalet 2020 och en del av lånen under 2021, avslutar Jan Hanses.

Viking har tappat 226 miljoner

I dag offentliggör Viking Line sin verksamhetsöversikt för perioden januari till september.
Läs mer »

Vd vill att regeringen tar ansvar

Svenska Sjöfartsverket förväntar sig flera miljoner i förlorade intäkter på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifterna.
Läs mer »

Alukin stärker på Åland

Alukin aluminiumbåtar har anlitat Åland Yachts för att marknadsföra sina egenutvecklade helsvetsade aluminiumbåtar till den åländska skär
Läs mer »

eMarine hjälper Wasaline spara

eMarine Engineering som har kontor bland annat i Mariehamn har installerat ett egenkonstruerat och världsunikt batterisystem ombord på M/
Läs mer »

Viking får låna 43 miljoner

Coronakrisen och de myndighetsbeslut som omöjliggjort ”normalt” resande har rammat passagerarindustrin ofattbart hårt.
Läs mer »

Stena stärker på Östersjön

Västkustbaserade Stena Line kämpar som alla andra passagerarberoende rederier för sin överlevnad och söker nya möjligheter på andra markn
Läs mer »