• Foto: Rauma Marine Constructions
  Foto: Rauma Marine Constructions
 • Foto: Rauma Marine Constructions
  Foto: Rauma Marine Constructions
 • Foto: Rauma Marine Constructions
  Foto: Rauma Marine Constructions
 • Foto: Rauma Marine Constructions
 • Foto: Rauma Marine Constructions
 • Foto: Rauma Marine Constructions

Varvsboom lyfter hela Finland

Antalet arbetsplatser inom den finländska varvsindustrin har vuxit mycket kraftigt sedan 2000-talets början då det mesta såg rätt dystert ut. Ett av de varv som expanderat är Rauma Marine Constructions som just nu har tre stora projekt i sina planer: Försvarsmaktens stora 2020-satsning, Kvarken Links nya fartyg för Wasaline och ett Letter of Understanding med Tallink om en ny passagerarfärja.

 Enligt statssekreterare Petri Peltonen vid arbets- och näringsministeriet har varvsindustrin spelat en viktig roll i arbetet med att lyfta Finland ur en decennier lång recession.

– Sjöfartsindustrin är viktig för vårt land, särskilt som arbetsgivare. Rauma Marine Constructions är ett bra exempel på detta, säger Peltonen.

Förutom rena arbetsplatser är varven också viktiga när det gäller att utveckla sjöfarten, inte minst inom nya energilösningar och arbetet med att minska utsläppen från sjöfarten som hanterar nittio procent av jordens all handel.

Resultatet av det som händer på skeppsvarven och inom den marina industrin är tydliga och synliga över hela landet. Tapio Karvonen, seniorforskare vid Åbo universitet, berättade nyligen om de senaste finansiella indikatorerna för 2017 gällande det marina klustret vid diskussionskonferensen RMC i Helsingfors. Bland annat framkom att sysselsättningen inom varvsindustrin ökat med 6,5 procent i Finland från 2016 och omsättningen med 5,2 procent. Detta är bara början. När även 2018 års siffror är klara väntas siffrorna stiga ytterligare.

Omsättningen för hela Finlands marina industri är 13,6 miljarder euro och är i stigande, försäljningen ökade med 3,6 procent under fjolåret. Sektorn sysselsätter 50.000 personer i 3.000 företag i Finland.

– Sjöfartens ringeffekter sträcker sig över hela landet tack vare alla underleverantörer. Det är absolut inte bara rederiernas hemorter som drar nytta av framgångarna, betonade Karvonen.

Timo Kalli, ordförande i riksdagens finansutskott, är såklart glad över framgångarna både inom ekonomin och tekniken.

– Därför är det viktigt att säkerställa att konkurrenskraften upprätthålls. Regionerna måste vara attraktiva arbetsgivare.

Rauma Marine Constructions

Unik app till Gävle Hamn

Unikie, ett finländskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på artificiell intelligens och programvara för autonoma fordon, ska med hjäl
Läs mer »

Nya avtal för Finferries med NTM

Det statliga finländska färjerederiet Finferries har gjort klart med ett långsiktigt serviceavtal med NTM-centralen (Närings-, trafik och
Läs mer »

Wasaline stöder Mercy Ships

Hjälporganisationen Mercy Ships fortsätter att sätta fokus på vad som egentligen är viktigt här i världen.
Läs mer »
Paneldeltagare Pia Meling, Mikael Ruhala, Jens Meier och Mikael Mäkinen samt moderator Jussi Tapio.

Vägen mot en smartare sjöfart

Finland har stått i hela den europeiska sjöfartens centrum i samband med det stora sjöfartsseminariet
Läs mer »

Satu lämnar Birka som nu söker ny vd

Birka Cruises vd Satu Andersson lämnar Birka Cruises efter sex händelserika och framgångsrika år.
Läs mer »

4.000 ton olja kommer till Åland

I dag är den ryska tankern Lada i Mariehamn för att lossa 4.000 ton olja till Mariehamns Energi.
Läs mer »