Välkommen till Sjöfartens dag!

Bildtext: I förgrunden Ålands Sjöfarts ordförande Eva Mikkola-Karlström. Bakom henne från vänster Lars Janlöv, Linnea Johansson och Tuva Kristine Flagstad-Andersen. Foto: Mari Rosenqvist.

Torsdagen den 1 juni är det dags för Sjöfartens dag i Alandica kultur och kongress i Mariehamn. Stora delar av branschens tyngsta påverkare är på plats för att diskutera gamla affärer och dra upp linjerna för nya. Här kan man läsa allt om programmet.

Sjöfartens dag har ordnats sedan år 2001 och har sedan dess utvecklats till ett av Östersjöns allra viktigaste sjöfartsmöten dit påverkare och beslutsfattare samlas för att diskutera framtiden. Sjöfartens dag ordnas av förbundet Ålands Sjöfart rf i samarbete med Ålands landskapsregering, DNV-GL samt Alandia Marine. Genom att samarbeta gör vi dagen intressantare och mer värdefull för våra gäster.

Jag vill på förbundets vägnar hälsa alla välkomna till årets upplaga av Sjöfartens dag. Här finns utställare, delegater, föredragshållare och många andra som skapar affärer och gör inte bara sjöfarten levande utan de facto håller igång hela världshandeln. Min förhoppning är att Sjöfartens dag ska skapa nya affärer, kontakter, vänskap och insikter.

Varmt välkomna till Mariehamn, Åland och Alandica Kultur & Kongress på torsdag 1 juni och boka redan nu in torsdagen den 24 maj år 2018 då vi fortsätter vägen mot framtiden!

Welcome to Åland, pin point of the Baltic Sea!

Spring in Åland probably is one of the most beautiful ones in the world. The entire flora, the green and the warmth creates the perfect conditions for successful meetings between people.

The self-governing islands of Åland have arisen out of a willingness to join and be part of the big world. We have operated large windjammers, and we started the ferry epoc that changed the entire Baltic Sea. Surrounded by the ocean, it is natural that we have developed a modern shipping cluster. Today, passenger lines are still strong, but shipping on Åland is so much more than that and reaches places all over the world. Here you will find successful tank owners and modern roro shipping companies, expanding shipping insurance and banking companies. In Åland there is also a knowledge about the conditions of shipping that brought the islanders far across the world, even to China.

The Maritime Day has been arranged since 2001 and has since developed into one of the most important maritime meetings in the Baltic Sea, activists and decision makers gather to discuss the future of the industry. The Maritime Day is organized by the Association Åland Sjöfart in cooperation with the Åland Regional Government, DNV-GL and Alandia Marine. By working together, we make the day more interesting and more valuable to all our guests.

On behalf of the Federation, I would like to welcome everyone to this year's edition of the Maritime Day. Exhibitor’s, delegates, speakers and many others who create business and not only make shipping alive but actually keep the whole world trade going will be here. My hope is that the Maritime Day will create new businesses, contacts, friendship and insights.

A very warm welcome to Mariehamn, Åland and Alandica Culture & Congress on Thursday 1st of June and also, make time right now, for Thursday May 24th, 2018 as we continue our way towards the future!

Eva Mikkola-Karlström

Ordförande/Chair Ålands Sjöfart rf.

 

Birka bongar 55 fyrar

Det finns de som samlar på frimärken. Andra väljer fåglar. Några tar dyra vinsorter.
Läs mer »

Dani blir ny hållbarhetschef

När det gäller att göra sjöfarten hållbar och framtidssäkrad prövar rederierna alla vägar.
Läs mer »

Corona pressar oljepriser

Även om 99 procent av de som hittills smittats av coronaviruset finns i Kina märks farsoten redan över hela världen och tydligt inom sjöf
Läs mer »

Rosella tillbaka på fredag

Ett säkert tecken på att vintern snart börjar dra sig tillbaka och att våren är på väg är att M/S Rosella återvänder till trafiken mellan
Läs mer »

Lugn vinter för isbrytarna

Årets vinter är hittills lugn när det gäller isläget.
Läs mer »

Stark start för Vikingutmanare

I början av året startades Aktieägarföreningen Viking rf av några oroliga aktionärer i Viking Line Abp.
Läs mer »