Trippel i trivsel på arbetsplats

När tiderna är svåra gäller att extra noga leta efter ljus. Ett sådant levererar Eckerö Line som för tredje året i följd utsetts till en Great Place to Work! Undersökningen mäter företagens personalupplevelse och hjälper företag att kartlägga utvecklingsmål i arbetsgemenskapen. I årets undersökning steg det finländska rederiet Eckerö Lines Trust Index-resultat till 76. Eckerö Line har deltagit i Great Place to Work -programmet sedan 2015. Företaget har lyckats förbättra resultatet i personalnöjdhet varje år och under de tre föregående åren har Eckerö Line överskridit 70-poängs Trust Index -gränsen, vilken berättigar till certifiering av Great Place to Work. Undersökningens resultat steg även detta år och företagets Trust Index är nu uppe i 76. Eckerö Lines verkställande direktör Taru Keronenär glad över förbättringen som uppnåddes mitt i coronakrisens mycket svåra förhållanden.

– Årets Trust Index -resultat är mycket bra, särskilt i den rådande situationen och vi är väldigt glada och stolta över det. Vi har tillsammans arbetat på lång sikt med att utveckla Eckerö Lines företagskultur och ledarskap. Resultatet visar att en stark kultur och sammanhållning bär även i svåra tider, säger Keronen.

Great Place to Work-undersökningen består av olika positiva påståenden om arbetsplatsen. Trust Index resultatet bildas av den genomsnittliga procentuella andel svarande som är rätt så överens eller mycket överens med påståenden.

– Baserat på forskningsresultaten uppskattar våra anställda särskilt jämlikheten och gemenskapen på arbetsplatsen, samt vikten och meningsfullheten av den egna arbetsinsatsen. Dessutom hyllades vår image och sociala påverkan av våra anställda. Rentav 87 procent av våra anställda svarade att Eckerö Line som helhet är en väldigt bra arbetsplats. Resultaten är fantastiska och motiverar oss att vidareutveckla vår företagskultur och arbetsgemenskap, kommenterar Eckerö Lines Culture Manager Minna Johansson.

Wasa Express till Röda havet

M/S Wasa Express säljs av det finsk/svenska fartygsägaren Kvarken Link i Vasa till UME Shipping LLC i Förenade Arabemiraten.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Ingen utredning om Gracetillbud

Finländska olycksutredningscentralen har beslutat stänga vidare utredningar kring vad som gjorde att M/S Viking Grace drev upp mot Lotsga
Läs mer »

Trippel i trivsel på arbetsplats

När tiderna är svåra gäller att extra noga leta efter ljus.
Läs mer »

Finnlines väljer Wärtsilä i nybyggen

Teknikoncernen Wärtsilä har vunnit kontraktet att leverera motorerna och en rad av andra lösningar för två nya ropax-fartyg under konstru
Läs mer »

Viking växer på landbacken

När pandemin och regler begränsar sjöfarten fortsätter Viking Line att hitta nya vägar på landbacken.
Läs mer »

Ny ordförande för rederier

När Rederierna i Finland (RIF) nyligen möttes vid sitt ordinarie årsmöte blev det klart med ny ordförande efter Finnlines Tapani Voionmaa
Läs mer »