Trippel i trivsel på arbetsplats

När tiderna är svåra gäller att extra noga leta efter ljus. Ett sådant levererar Eckerö Line som för tredje året i följd utsetts till en Great Place to Work! Undersökningen mäter företagens personalupplevelse och hjälper företag att kartlägga utvecklingsmål i arbetsgemenskapen. I årets undersökning steg det finländska rederiet Eckerö Lines Trust Index-resultat till 76. Eckerö Line har deltagit i Great Place to Work -programmet sedan 2015. Företaget har lyckats förbättra resultatet i personalnöjdhet varje år och under de tre föregående åren har Eckerö Line överskridit 70-poängs Trust Index -gränsen, vilken berättigar till certifiering av Great Place to Work. Undersökningens resultat steg även detta år och företagets Trust Index är nu uppe i 76. Eckerö Lines verkställande direktör Taru Keronenär glad över förbättringen som uppnåddes mitt i coronakrisens mycket svåra förhållanden.

– Årets Trust Index -resultat är mycket bra, särskilt i den rådande situationen och vi är väldigt glada och stolta över det. Vi har tillsammans arbetat på lång sikt med att utveckla Eckerö Lines företagskultur och ledarskap. Resultatet visar att en stark kultur och sammanhållning bär även i svåra tider, säger Keronen.

Great Place to Work-undersökningen består av olika positiva påståenden om arbetsplatsen. Trust Index resultatet bildas av den genomsnittliga procentuella andel svarande som är rätt så överens eller mycket överens med påståenden.

– Baserat på forskningsresultaten uppskattar våra anställda särskilt jämlikheten och gemenskapen på arbetsplatsen, samt vikten och meningsfullheten av den egna arbetsinsatsen. Dessutom hyllades vår image och sociala påverkan av våra anställda. Rentav 87 procent av våra anställda svarade att Eckerö Line som helhet är en väldigt bra arbetsplats. Resultaten är fantastiska och motiverar oss att vidareutveckla vår företagskultur och arbetsgemenskap, kommenterar Eckerö Lines Culture Manager Minna Johansson.

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »