Tio miljoner upp för Viking Line

Under årets första nio månader har Viking Line förbättrat sitt rörelseresultat med nästan tio miljoner euro. Det står klart i dag efter att rederiet presenterat sin niomånadersrapport där stort fokus läggs vid arbetet med hållbarhet. Detta genomsyrar också bygget av Viking Glory som just nu pågår i Kina och som ska resultera i världens kanske mest miljösmarta fartyg 2021. Dagens verksamhetsöversikt, som finns att ladda ner längre ner på sidan, kommenteras av vd Jan Hanses som för första gången på rätt länge har skäl att uttrycka sig optimistiskt:

– Verksamhetsårets tre första kvartal utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med såväl ökad försäljning och förbättrat försäljningsbidrag per passagerare liksom även lägre driftkostnader. Den gynnsamma trenden från det andra kvartalet fortsatte under högsäsongen, som är årets ekonomiskt viktigaste period. Den positiva utvecklingen avseende försäljning och försäljningsbidrag per passagerare höll i sig under tredje kvartalet. Under året har vi haft fortsatt stort fokus på vårt hållbarhetsengagemang. Hållbarhetsarbetet tar sikte på såväl kunder, medarbetare som miljö. IMO:s målsättning är att minska CO2-utsläppen med minst 50 procent till år 2050 i jämförelse med 2008. Genom olika bränsleoptimeringsåtgärder samt nya tekniska innovationer har vi under de senaste tio åren lyckats uppnå en sammanlagd bränsleinbesparing på 20 procent. Som första rederi inom vårt trafikområde har vi publicerat våra CO2-siffror i koncernens hållbarhetsrapport. Vårt nya fartyg, som är under byggnad, kommer att ytterligare förbättra vår miljöprestanda och säkerställa vår position som föregångare inom hållbarhetsarbetet på vårt trafikområde, kommenterar Hanses.

Hela hållbarhetsrapporten finns att ladda ner längre ner på sidan.

I dagens rapport framkommer också att omsättningen ligger ganska stilla kring 380 miljoner euro men att rörelseresultat vuxit från 7,7 miljoner euro (ME) i fjol till 17,5 ME i år. Skälet till detta är små förbättringar på flera olika områden; intäkterna per passagerare ökar något liksom den fraktrelaterade förtjänsten. Samtidigt har kostnaderna för till exempel bunker sjunkit. Den svaga svenska kronan inverkar dock alltjämt negativt på resultatet.

Antalet passagerare uppgick till 4,9 miljoner vilket är något färre än i fjol. Den totala marknadsandelen på passagerarsidan har också sjunkit något, från 32,6 till 32,2 procent. På fraktmarknaden har Viking Line stärkt ställningen och gått från 17,6 till 18,3 procents andel av marknaden.

Den finansiella ställningen är alltjämt mycket stark. De långfristiga skulderrna uppgår till 104,3 ME vilket ger en soliditet om starka 50,6 procent. I kassan finns likvida medel uppgående till 57,6 miljoner euro.

Sammanlagt arbetar drygt 2.900 personer i Viking Line.

Inför resten av året och framöver skriver Jan Hanses så här:

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018.

Januari–september 2019 (jämfört med januari–september 2018)

  • Omsättningen uppgick till 380,8 Meur (378,1 Meur).
  • Övriga rörelseintäkter var 0,2 Meur (0,2 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Meur (7,7 Meur).
  • Finansnettot blev -3,6 Meur (-2,1 Meur).
  • Resultat före skatter uppgick till 13,9 Meur (5,6 Meur).
  • Resultatet efter skatter var 11,1 Meur (4,8 Meur).
  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018.

Tredje kvartalet 2019 (jämfört med tredje kvartalet 2018)

  • Omsättningen uppgick till 153,8 Meur (152,3 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Meur (21,3 Meur).
Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.

Storägare räddar Eckerö med lån

Rederi Ab Eckerös största ägargrupp, den åländska familjen Mansén, går in med 2 miljoner euro i kapitallån till det krisande rederiet.
Läs mer »

Nu är hela Tallink tillbaka

Det har tagit fyra månader men från och med i dag är Tallink Siljas samtliga femton fartyg tillbaka i trafik.
Läs mer »
Foto: Marin Teknikk AS

ABB utrustar diamantfartyg

Några av de mer okända flytetygen i vår marina värld är diamantletningsfartygen som lever ett liv i det dolda för att skapa guldkant på t
Läs mer »

Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings
Läs mer »

Birka Cruises läggs ned

Rederi Ab Eckerös styrelse har till sist tvingats fatta det oundvikliga beslutet. Birka Cruises läggs ned.
Läs mer »

Godby Shipping i ny linjetrafik

Oxelösunds hamn fortsätter ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ny infrastruktur och kreativa lösningar.
Läs mer »