• Foto: Jokemedia Ltd
    Foto: Jokemedia Ltd
  • Foto: Jokemedia Ltd
    Foto: Jokemedia Ltd
  • Foto: Jokemedia Ltd
  • Foto: Jokemedia Ltd

Tallink nära tio miljoner

Det blev ytterligare ett passagerarekord i december för Tallink Group 2017, sammanlagt transporterade koncernen närmare 9,8 miljoner passagerare under hela året. Enligt ett pressmeddelande ökade rederiet på alla rutter och redovisar för första gången över en miljon resande mellan Stockholm-Mariehamn-Tallinn med fartygen M/S Baltic Queen och M/S Victoria. 

Rederiet rapporterar en ökning av antalet transporterade passagerare och fraktenheter under december 2017 jämfört med samma månad föregående år. 815.255 passagerare (ökning med 6,2 % från december 2016) och 28.315 fraktenheter (ökning med 10,0 % från december 2016) transporterades. Bolaget rapporterar även en total transport av 2.316.144 passagerare i det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december), vilket är en ökning med 4 % jämfört med samma period 2016. Antalet fraktenheter som transporterats ökade jämfört med 2016, med 14,1 % till 97,345 enheter för hela kvartalet.

Som ett resultat har antalet passagerare som transporterats under 2017 ökat till 9.755.720 (9.457.522 under 2016) och totalt antal fraktenheter som transporterades under 2017 har ökat till 364.296 enheter (328.190 under 2016).

Veiko Haavapuu, Finansdirektör på AS Tallink Grupp kommenterar:

”Den stadiga ökningen av passagerare och fraktenheter i både det fjärde kvartalet, samt under 2017 har resulterat i ytterligare ett rekordår för Tallink Grupp. Under de tolv månaderna har bolaget transporterat över 9,7 miljoner passagerare, en 3,2 % ökning jämfört med föregående år, samt närmare 365.000 fraktenheter, en 11,0 % ökning jämfört med 2016”.

”Nästan alla våra rutter visar en ökning av passagerarantal under 2017, där Estland-Sverige rutten uppnått nya passagerarrekord med mer än en miljon passagerare för första gången (1.013.007) jämfört med 2016. Störst ökning av antal passagerare uppnåddes på rutten Lettland-Sverige, där 45,8 % fler passagerare valde att resa under 2017. Detta på grund av att två fartyg numera trafikerat rutten under 2017, jämfört med ett fartyg under 2016.”

”Inom frakttransporten visade alla våra rutter en ökning jämfört med 2016. Likt vår passagerarstatistik, vittnade även den största ökningen av transporterade fraktenheter på rutten Lettland – Sverige. Samtidigt ökade antalet transporterande enheter stadigt på rutten Estland – Finland, med en 11,6 % ökning jämfört med 2016.”

”Övergripande, ett starkt sista kvartal och ett stadigt resultat under helåret, har sammanlagt bidragit till ett nytt passagerar- och fraktrekord, vilket är ett bra resultat för bolaget under 2017”.

Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Superjakt på Ålandsbesök

I dag har Åland och Mariehamn besök av sommarens kanske lyxigaste superjakt.
Läs mer »

Lägre förlust för Viking Line

I år var det 60 år sedan Viking Line inledde trafiken mellan Sverige och Åland och Fin
Läs mer »
Nya Föglöfärjan som skiss.

Finferries vann Föglöupphandling

I fredags stod det klart att det är ett konsortium bestående av statliga finländsk
Läs mer »
Foto: Gibraltar Chronicle

USA försökte stoppa tanker

Dramatiken kring den stoppade supertankern Grace 1 (300.579 DWT) fortsatte in i det
Läs mer »

Dödsolycka på M/S Misida

Överstyrmannen Erik Hansson, 34, från Sverige avled fredagen den 9 augusti i följderna av en arbetsplatsolycka ombord på Godby Shippings
Läs mer »