• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Strejkhotet är avvärjt

Landets industrier och många andra kan andas ut efter dagens två avgörande styrelsemöten. Strejkhotet mot utrikesfartens 120 passagerar-, last-, roro- och tankfartyg är avvärjt efter några veckors ovisshet och ett ingripande av arbets- och justitieministern. Så sent som i måndags nådde parterna Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf tillsammans med riksförlikningsmannen Minna Helle ett förhandlingsresultat om tvisten som kunde resulterat i arbetsnedläggelse på finländska fartyg i utrikesfart från kl 06:00 fredagen den 6 april.

Innan avtalet kunde träda i kraft måste dock båda organisationers styrelser ge sitt godkännande.

I dag onsdag, på morgonen, kom beskedet från Rederierna i Finland att man godkänner förslaget till ett nytt avtal som följer den allmänna linjen.

”Rederierna i Finland rf är nöjd över att parterna uppnått ett förhandlingsresultat”, konstaterade Rederiernas i Finlands vice vd Hans Ahlström.

Löneförhöjningen håller sig till det allmänna 1,6 procent men avtalslängden blir ett år och sammanfaller därmed med det avtal som tidigare tecknats av maskinbefälet och sjömansunionen. Från skeppsbefälsförbundet dröjde beskedet fram till eftermiddagen och löd då så här:

”Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund ry har idag godkänt förhandlingsresultatet avseende utrikesfartens kollektivavtal för avtalsperioden 1.3.2018 – 28.2.2019. Med anledning av uppgörelsen har alla konfliktåtgärder som det varslats om annulerats”, meddelar skeppsbefälsförbundets verksamhetsledare Johan Ramsland.

När parterna var klara skickade Hans Ahlström ut följande:

”Rederierna i Finland rf är nöjd över att förhandlingsresultet för utrikessjöfarten även godkänts av styrelsen för Finlands Skeppsbefälsförbund.

– Vår målsättning är en god avtals- och förhandlingskultur på sjöarbetsmarknaden. Blott ett strejkhot utgör en ekonomisk belastning för sjöfarten, säger Hans Ahlström, vice verkställande director på Rederierna I Finland rf.

– Finlands utrikeshandel är helt beroende av sjötransporter. Omkring 90 % av importen och exporten går sjövägen. Nu måste vi trygga sjöfartens konkurrenskraft och  verksamhetssäkerhet de kommande åren, säger Tapani Voionmaa, styrelseordförande för Rederierna i Finland rf.”

 

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »