• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Strejkhotet är avvärjt

Landets industrier och många andra kan andas ut efter dagens två avgörande styrelsemöten. Strejkhotet mot utrikesfartens 120 passagerar-, last-, roro- och tankfartyg är avvärjt efter några veckors ovisshet och ett ingripande av arbets- och justitieministern. Så sent som i måndags nådde parterna Finlands Skeppsbefälsförbund rf och Rederierna i Finland rf tillsammans med riksförlikningsmannen Minna Helle ett förhandlingsresultat om tvisten som kunde resulterat i arbetsnedläggelse på finländska fartyg i utrikesfart från kl 06:00 fredagen den 6 april.

Innan avtalet kunde träda i kraft måste dock båda organisationers styrelser ge sitt godkännande.

I dag onsdag, på morgonen, kom beskedet från Rederierna i Finland att man godkänner förslaget till ett nytt avtal som följer den allmänna linjen.

”Rederierna i Finland rf är nöjd över att parterna uppnått ett förhandlingsresultat”, konstaterade Rederiernas i Finlands vice vd Hans Ahlström.

Löneförhöjningen håller sig till det allmänna 1,6 procent men avtalslängden blir ett år och sammanfaller därmed med det avtal som tidigare tecknats av maskinbefälet och sjömansunionen. Från skeppsbefälsförbundet dröjde beskedet fram till eftermiddagen och löd då så här:

”Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund ry har idag godkänt förhandlingsresultatet avseende utrikesfartens kollektivavtal för avtalsperioden 1.3.2018 – 28.2.2019. Med anledning av uppgörelsen har alla konfliktåtgärder som det varslats om annulerats”, meddelar skeppsbefälsförbundets verksamhetsledare Johan Ramsland.

När parterna var klara skickade Hans Ahlström ut följande:

”Rederierna i Finland rf är nöjd över att förhandlingsresultet för utrikessjöfarten även godkänts av styrelsen för Finlands Skeppsbefälsförbund.

– Vår målsättning är en god avtals- och förhandlingskultur på sjöarbetsmarknaden. Blott ett strejkhot utgör en ekonomisk belastning för sjöfarten, säger Hans Ahlström, vice verkställande director på Rederierna I Finland rf.

– Finlands utrikeshandel är helt beroende av sjötransporter. Omkring 90 % av importen och exporten går sjövägen. Nu måste vi trygga sjöfartens konkurrenskraft och  verksamhetssäkerhet de kommande åren, säger Tapani Voionmaa, styrelseordförande för Rederierna i Finland rf.”

 

Allt klart för ny Kvarkenfärja

En vecka efter att Kvarken Link och Rauma Marine Construction (RMC) undertecknade intention
Läs mer »

Succé för Carus i Spanien

IT- och resespecialisten Carus med huvudkontor i Mariehamn har levererat ett komplett IT-system ombord på Trasmediterraneas färja M/S Ciu
Läs mer »
Hanna Hagmark berättar om dockbygget.

Pommerns säkra hamn

Bygget av den nya torrdockan för fyrmastade segelfa
Läs mer »
Foto: Jan-H Tetens/www.marinetraffic.com

Helmer Lundström köpte nytt fartyg

Västanfjärdrederiet Helmer Lundström Ab storsatsar och har köpt
Läs mer »

Fler reste med M/S Eckerö

Nu har även Eckerö Linjen sammanställt antalet passagerare som reste med M/S Eckerö mellan Grisslehamn och Eckerö under år 2018.
Läs mer »
Foto: Gävle hamn

Gävle är Sveriges kaffehamn

Gävle hamn stärker sin position som Sveriges kaffehamn nummer ett.
Läs mer »