• Foto: Alfons Håkans.
    Foto: Alfons Håkans.
  • Thor och Poseidon. Foto: Alfons Håkans.
    Thor och Poseidon. Foto: Alfons Håkans.
  • Foto: Alfons Håkans.
  • Thor och Poseidon. Foto: Alfons Håkans.

Strandad pråm drogs loss

Finländska bärgningsbolaget Alfons Håkans med säte i Åbo har genomfört en framgångsrik operation för att dra loss strandade kolpråmen Trias sent på söndagskvällen. Trias som hör till Estonian Raduga Shipping och mäter 101 gånger 19 meter var utan last under bogsering av M/S Raduga Europe i hårt väder på nyårsafton för snart tre veckor sedan. Ekipaget var på väg från Gdynia i Polen med destination Fredrikshamn i Finland.

Till följd av vädret brast bogserlinorna men fartyget fick lov av myndigheterna i Lettland att försöka koppla fast pråmen på nytt för att ta sig i nödhamn i Ventspils. Man lyckades fästa pråmen på nytt men linorna brast igen och trasslade in sig i Raduga Europes propeller, rapporterar Insurance Marine News.

Dramatiken var inte över. I samband med att linorna brast en andra gång rammade bogserbåten pråmen och ådrogs skador i bogen. Raduga Europe tvingades då lämna pråmen på havet för att på egen hand ta sig i hamn till Ventspils. Pråmen Trias drev därefter på grund 8,5 sjömil norr om Ventspils, på ett Natura 2000-område. Ombord fanns två ton diesel men man bedömde att någon omedelbar miljöfara inte förelåg. Enligt uppgift skadades ingen människa ombord på bogserbåten i samband med haveriet.

Lossdragningen inleddes den 5 januari under ledning av bärgningschefen Pekka Arasola (Alfons Håkans) som beordrade bogserfartygen Thor och Poseidon till platsen där hög sjö försvårade räddningsarbetet.

Efter att lossdragningen genomförts framgångsrikt på söndagen kommenterar vd Joakim Håkans:

– Till följd av den milda vintern har vädret på Östersjön varit extremt blåsigt och dessutom är den lettiska kusten exponerad för sydvästliga vindar vilket var utmanande. Trots det höll vi hela tiden fokus på en säker brägning med minimal miljöpåverkan. Tack vare lokala myndigheter och gott samarbete blev detta möjligt.

Pråmen skadades inte alls i samband med bärgningen och miljön i området kunde också skyddas. Trias bogseras nu till Riga för att återlevereras till ägarna.

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »