• Foto: Alfons Håkans.
    Foto: Alfons Håkans.
  • Thor och Poseidon. Foto: Alfons Håkans.
    Thor och Poseidon. Foto: Alfons Håkans.
  • Foto: Alfons Håkans.
  • Thor och Poseidon. Foto: Alfons Håkans.

Strandad pråm drogs loss

Finländska bärgningsbolaget Alfons Håkans med säte i Åbo har genomfört en framgångsrik operation för att dra loss strandade kolpråmen Trias sent på söndagskvällen. Trias som hör till Estonian Raduga Shipping och mäter 101 gånger 19 meter var utan last under bogsering av M/S Raduga Europe i hårt väder på nyårsafton för snart tre veckor sedan. Ekipaget var på väg från Gdynia i Polen med destination Fredrikshamn i Finland.

Till följd av vädret brast bogserlinorna men fartyget fick lov av myndigheterna i Lettland att försöka koppla fast pråmen på nytt för att ta sig i nödhamn i Ventspils. Man lyckades fästa pråmen på nytt men linorna brast igen och trasslade in sig i Raduga Europes propeller, rapporterar Insurance Marine News.

Dramatiken var inte över. I samband med att linorna brast en andra gång rammade bogserbåten pråmen och ådrogs skador i bogen. Raduga Europe tvingades då lämna pråmen på havet för att på egen hand ta sig i hamn till Ventspils. Pråmen Trias drev därefter på grund 8,5 sjömil norr om Ventspils, på ett Natura 2000-område. Ombord fanns två ton diesel men man bedömde att någon omedelbar miljöfara inte förelåg. Enligt uppgift skadades ingen människa ombord på bogserbåten i samband med haveriet.

Lossdragningen inleddes den 5 januari under ledning av bärgningschefen Pekka Arasola (Alfons Håkans) som beordrade bogserfartygen Thor och Poseidon till platsen där hög sjö försvårade räddningsarbetet.

Efter att lossdragningen genomförts framgångsrikt på söndagen kommenterar vd Joakim Håkans:

– Till följd av den milda vintern har vädret på Östersjön varit extremt blåsigt och dessutom är den lettiska kusten exponerad för sydvästliga vindar vilket var utmanande. Trots det höll vi hela tiden fokus på en säker brägning med minimal miljöpåverkan. Tack vare lokala myndigheter och gott samarbete blev detta möjligt.

Pråmen skadades inte alls i samband med bärgningen och miljön i området kunde också skyddas. Trias bogseras nu till Riga för att återlevereras till ägarna.

Jan Hanses, vd Viking Line.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende.
Läs mer »

Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden.
Läs mer »

Langhs scrubbers till Danmark

Den finländska scrubbertillverkaren Langh Tech har levererat sina system till fyra gastankers som ägs av Ultragas ApS.
Läs mer »

Almaco växer till Tyskland

Almaco Group som leds av ordförande Vilhelm ”Ville” Roberts och bland annat levererar pentrys och hytter till Viking Glory i Xiamen tar n
Läs mer »

Irish Ferries väljer Hogia

När det gäller sjöfart är det aldrig tillräckligt att ha gott manskap och bra båtar.
Läs mer »

Kom till Åland och bli sjöman

Vill du också ha en karriär inom sjöfart? Är du nyfiken på hur studier i anrika sjöfartsidyllen Åland skulle vara för dig?
Läs mer »