• Avdelningschef Niklas Stenbäck.
    Avdelningschef Niklas Stenbäck.
  • Avdelningschef Niklas Stenbäck.

Storsatsning på sjöfartsutbildning

Ålands landskapsregering bildar Alandica Shipping Academy där landskapets tre sjöfartsutbildningar gör gemensam sak för att skapa tydligare marknadsföring och kundanpassade utbildningar. Alandica Shipping Academy blir verklighet från och med den 1 januari 2020 men arbetet med att öka antalet sökanden och höja synligheten för Åland som utbildningsort för sjöfartsrelaterad utbildning inleds genast. Det är viktigt att detta sker med ambitionen att skapa en sjöfartsutbildning med stark internationell konkurrenskraft.

– Inom sjöfarten finns ett stort rekryteringsbehov på både kort och lång sikt. Det är av största vikt att göra sjöfartsutbildning attraktivt för både kvinnor och män. Arbetet är mångsidigt och utvecklande och en del i att skapa miljöriktig infrastruktur. Åland är ett sjöfartssamhälle där vi nu växlar upp den utbildning som branschen så starkt efterfrågar, säger Niklas Stenbäck avdelningschef vid Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands landskapsregering, som till att börja med blir den nya styrgruppens ordförande.

Ledare från Ålands yrkesgymnasium, Högskolan på Åland och Ålands sjösäkerhetscentrum ingår i en styrgrupp för Alandica Shipping Academy och en projektledare för den nya organisationen kommer att anställas. Avsikten med Alandica Shipping Academy är att öka antalet sökanden till sjöfartsgymnasiet och till högskolan. Dessutom är målet med den nya organisationen att öka antalet kunder till Ålands sjösäkerhetscentrum och att förbättra synligheten för Åland som utbildningsort för sjöfartsrelaterad utbildning.

Med styrkan i historien och närvaron av ett aktivt sjökluster är Åland en utomordentlig plats för högklassig sjöfartsutbildning samt -fortbildning. Pensionsavgångar och större efterfrågan på sjötransporter i Norden skapar en höjd efterfrågan på kompetent personal i framtiden. De övergripande trenderna inom sjöfarten är digitalisering, hållbarhet, globalisering och automatisering. Under dessa delar ryms mängder av möjligheter. Sjöfartsutbildningen på Åland går tillbaka till 1800-talet då bondeseglationen och Bomarsundstiden formade vår del av världen. I dag är sjöfarten lika viktig som då men den har bytt skepnad och de kompetenser som behövs ombord är väldigt många fler än förr. På Åland finns djupa insikter i såväl teknisk som nautisk framdrift av fartyg och genom att tydliggöra vår utbildning finns alla förutsättningar att göra sjöfarts-Ålands utbildningar till ett föredöme för resten av världen.

Sjöfartens olika aktörer har under senare år slagit larm om väntande utmaningar när det gäller att hitta behörig personal. Detta vill Åland nu råda bot på och investerar i en ny simulatoranläggning som byggs vid Högskolan Norra.

– Med styrkan i historien och närvaron av ett aktivt sjökluster är Åland en utomordentlig plats för högklassig sjöfartsutbildning samt -fortbildning. Pensionsavgångar och större efterfrågan på sjötransporter i Norden skapar en höjd efterfrågan på kompetent personal i framtiden. De övergripande trenderna inom sjöfarten är digitalisering, hållbarhet, globalisering och automatisering. Under dessa delar ryms mängder av möjligheter, sammanfattar Niklas Stenbäck.

Intresset för att söka till åländska sjöfartsutbildningar har med några undantag varit i neråtgående de senaste åren. Inför skolstarten 2019 kan ett uppsving skönjas till Ålands yrkesgymnasiums sjöutbildning medan intresset för högre sjöfartsutbildning till Högskolan på Åland är fortsatt svagt, både till den nautiska sidan och till maskinteknik. På ett allmänt plan kan konstateras att Högskolan på Åland erbjuder högklassiga utbildningar inom såväl den nautiska som den maskintekniska sidan där särskilt eltekniska insikter är efterfrågade av branschen, nationellt och internationellt.

– Om Åland ska ha en chans i den internationella konkurrensen måste vi tänka om och erbjuda unika lösningar som är anpassade till efterfrågan. Detta bör ske långsiktigt, utan tvära kast i utbildningsprogrammen. Nu är dags att göra den åländska sjöfartsutbildningen till ett föredöme. Förutsättningarna är goda med ett starkt yrkesgymnasium, Högskolan på Åland och Ålands sjösäkerhetscentrum med högklassiga vidare- och fortbildningar. Dessutom finns ett flertal rederier på stenkasts avstånd i Mariehamn. Inom sjöfarten finns en uppsjö av arbetsplatser både internationellt och lokalt, är slutsatsen från den arbetsgrupp som tagit fram förslaget.

Trots osäkerheten när det gäller antalet sökande till de olika sjöfartsprogrammen råder stark samsyn på Åland att sjöutbildningen ska fortsätta och bli starkare och tydligare. Sjöfarten är alltjämt den stam kring vilket det övriga näringslivet vuxit sig allt starkare. På Åland finns gedigna och dokumenterade insikter i en bransch som når över hela världen. För att lyckas med ambitionerna finns ingen tid att förlora.

– Detta bör för att uppnå önskad kortsiktig effekt träda i kraft från och med den 1 januari 2020. Därefter fortsätter det långsiktiga arbetet med att öka antalet sökanden och höja synligheten för Åland som utbildningsort för sjöfartsrelaterad utbildning. Det är viktigt att detta sker med ambitionen att skapa en sjöfartsutbildning med stark internationell konkurrenskraft.

Strategin bakom Alandica Shipping Academy har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av: Niklas Stenbäck, ordförande. Högskolan på Åland (Sven Schauman, Anna Janson), Ålands yrkesgymnasium (Gitte Holmström), Ålands gymnasium (Katarina Sundberg) och Ålands sjösäkerhetscentrum (Kristoffer Joelsson, Jerry Bergman). Som gruppens sekreterare och projektledare har Jörgen Pettersson fungerat.

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »

Fraktrekord för Viking Line

I dag lämnar Viking Line sin statistik för året 2019 och den skiljer sig något från den andra jätten på marknaden, Tallink Group.
Läs mer »

Varv och strejk minus för Wasaline

Trots en längre varvsvistelse och inställda avgångar på grund av sjömansunionens stödstrejk i november uppnådde Wasaline år 2019 samma om
Läs mer »

Oroligt efter drönarattack

Året 2020 har börjat högdramatiskt med tilltagande spänningar i några av länderna kring Persiska viken (läs Iran och Irak), där större de
Läs mer »

Tallink nära tio miljoner

Tallink Group närmar sig den magiska tiomiljonergränsen beträffande resenärer på ett kalenderår.
Läs mer »