• Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.
  Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.
 • Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.

Storägare räddar Eckerö med lån

Rederi Ab Eckerös största ägargrupp, den åländska familjen Mansén, går in med 2 miljoner euro i kapitallån till det krisande rederiet. Tillsammans med statliga garantier och nya finansiärerna Veritas och Sjömanspensionskassan samt huvudbanken Svenska Handelsbanken är därmed rederiets omedelbara finansiella situation under kontroll.

– Det är en slags avvärjningsseger som ändå känns bedrövlig. Vi har tvingats säga upp 400 anställda, en tredjedel av hela bolaget, kommenterar koncernchefen Björn Blomqvist.

Rederi Ab Eckerö offentliggör i dag en ekonomisk översikt för årets första sex månader. Hela rapporten kan hämtas längre ner på sidan.

Att ställa in verksamheten vilket blev resultatet av covid-19-pandemin är såklart förödande på alla sätt. I siffermässig mening är resultatet både dramatiskt och bedrövligt. Allt har i stort sett halverats:

 • M/S Eckerö och M/S Birka Stockholm togs ur trafik 15 mars. M/S Eckerö gick tillbaka i trafik 26 juni.
 • 0,7 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens fartyg (1,5 milj. föreg. år).
 • Omsättning 52,8 miljoner euro (102,0 milj. euro).
 • Rörelseresultat -21,8 miljoner euro (-7,6 milj. euro).
 • Periodens resultat, rensat från orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar: -18,3 miljoner euro (-6,4 milj. euro).
 • Periodens resultat, inklusive orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar: -22,2 miljoner euro (-5,5 milj. euro).
 • Räntebärande skulder 99,2 miljoner euro (91,8 milj. euro).
 • Nettoskuld 89,0 miljoner euro (65,8 milj. euro).
 • Den 3 juli kommunicerades koncernens avsikt att lägga ned verksamhetsområdet Birka Cruises.

Det ekonomiska resultatet präglas helt av effekterna av pandemin, den enda verksamheten som fortgått någorlunda normalt är de tre rorofartygen (Exporter, Shipper och Transporter) som har befraktningsavtal till och med utgången av 2021.

Till följd av att intjäningen i stort sett försvunnit har krafterna under våren och sommaren riktats mot att rädda rederiet som sedan 1961 utgjort en viktig arbetsgivare och infrastruktur för hela Åland samt varit pionjär när det till exempel gäller trafiken mellan Helsingfors och Tallinn över Finska viken samt kortkryssningar på Östersjön. En gren som inte gick att rädda var dotterbolaget Birka Cruises vars verksamhet läggs ned på grund av pandemin och resulterar i hundratals arbetslösa.

Denna räddningsoperation av resterande koncern har nu lyckats, i vart fall om inget oförutsett dyker upp – som till exempel en andra eller tredje våg av viruset. Det blir dock ingen aktieemission som diskuterades och planerades i början av juni. Att samla storägarna visade sig omöjligt efter förtroendekrisen i spåren av bolagsstämman.

Här kan man läsa mer om bråket mellan storägarna i Ålands Sjöfart.

I Ålandsbloggen hos Sjöfartstidningen finns även historien om olika viljor och öppen strid.

Lösningen för rederiet är att den största ägargruppen, familjen Mansén, via sitt maktbolag Rederi Ab Skärgårdstrafik går in med ett kapitallån på två miljoner euro för att stärka kassan i koncernen. Samma erbjudande och lånevillkor riktas även till övriga 25 största aktieägare. Ett kapitallån är ett synnerligen riskfyllt sätt att kapitalisera ett bolag. I händelse av en konkurs placeras den fordringen typ sist i kön. Vilka villkor som det nu aktuella kapitallånet kryddats med vill inte koncernchefen Björn Blomqvist avslöja innan de övriga storägarna fått samma information.

Enligt vad Ålands Sjöfart erfar på basen av kapitallån i andra sammanhang kan räntan som betalas uppgå till +/- 10 procent vilket är en hygglig avkastning men också en rimlig ersättning för den risk som lånegivaren de facto tar.

– Att vi kan visa att våra största ägare är med och tar detta ansvar är mycket betydelsefullt när det gäller de andra finansiärerna, kommenterar Björn Blomqvist.

Tack vare insatserna från i första hand familjen Mansén och möjligen från andra aktieägare handlar nu hela räddningsoperationen om följande: 12 miljoner upptas i lån från Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (5) och från Sjömanspensionskassan (7) och lånet garanteras av finländska staten. Dessa två för Eckerökoncernen nya finansiärer har tillsammans med huvudfinansiären Svenska Handelsbanken även kommit överens om ett års amorteringsfrihet på nuvarande lån samt att de tidigare överenskomna kovenanterna (nyckeltal som styr finansieringen) inte ska tillämpas de kommande nio månaderna.

Med allt detta råder någon form av lugn inför den omedelbara framtiden men osäkerheten är fortfarande stor vilket återspeglas i utsikterna för resten av året:

”Utsikterna för resten av verksamhetsåret är fortsatt utmanande. Eckerö Line och Eckerö Linjen har samtliga tre fartyg i trafik och förväntas trafikera resten av året. Osäkerheten är dock stor och verksamheten anpassas löpande till efterfrågan och myndigheternas direktiv.”

 

 

Byggstart för Finnlines andra

Finnlines’ ambitiösa nybyggnadsprogram fortsätter på det kinesiska Nanjing Jinling-varvet.
Läs mer »
Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »