Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på sjötrafikförbindelserna. Behovet av trafikplikt utvärderas varannan vecka, berättar Traficom i ett pressmeddelande.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 16 november 2020 fattat ett beslut om tillfälligt ordnande av sjötrafik och införande av trafikplikt på rutterna tur och retur mellan Mariehamn och Kapellskär, l samt Eckerö och Grisslehamn. Traficoms mål är att säkerställa och främja tillräckliga sjötransporter och återställt förtroende för sjötrafiken, det vill säga i detta fall att ännu bättre än i nuläget trygga Ålands försörjningsberedskap samt industrins och invånarnas behov av transporter.

Traficom ser det som nödvändigt att införa trafikplikt. Detta beslut kompletterar den tidigare införda trafikplikten på rutten från Åbo via Mariehamn till Stockholm i stödjandet av Ålands försörjningsberedskap, passagerartrafikens och industrins behov till Sverige. Fartyg som bara trafikerar via Åland räcker inte i sig själva till för detta.

”Förra veckan fattade vi ett beslut om trafikplikt för fartygstrafik från Åbo till Mariehamn och Stockholm. Syftet med detta nya beslut är att för de åländska invånarnas, industrins samt försörjningsberedskapens skull i ännu större utsträckning trygga förbindelserna till det finländska fastlandet och Sverige som en del av en nödvändig och tillräcklig sjötransportkapacitet för hela Finland”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki.

Traficoms beslut baserar sig på det tilläggsanslag för sjötrafiken som beviljats av riksdagen

I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för allmän trafikplikt för sjötrafiken. Statsrådet gav en förordning som preciserade användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom besluta om en plikt att trafikera vissa rutter och betala ersättningar för denna trafik. Ersättning betalas inte för fasta kostnader för trafiken, och ingen vinst betalas på beloppet.

  • Denna plikt har nu införts för rutterna mellan Mariehamn och Kapellskär, tur och retur. Det rederi som trafikplikt införts för är Viking Line Abp.
  • På rutten tur och retur mellan Eckerö och Grisslehamn har trafikplikt införts för Eckerö Linjen Ab.  

Traficom har tidigare infört trafikplikt på rutten Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. För andra rutter för vilka ansökningar lämnats in utvärderar Traficom för närvarande behovet av trafikplikt.

Nytt stöd till finländska fartyg

Finlands regering godkände i går ett lagförslag som syftar till att temporärt höja sjöfartsstödet till rederier med fartyg under finländs
Läs mer »

Finnlines överklagar trafikupphandling

Till följd av covid-19-pandemin har stater över hela världen sökt olika vägar för att stödja sjöfarten som drabbats oerhört svårt när grä
Läs mer »

Viking Line startar landbutik

Eftersom kunderna inte längre får resa med Viking Lines fartyg gör sig Viking Line nu tillgängligt för kunderna på landbacken.
Läs mer »
Passagerarfärjan M/S Chi-Cheemaun går mellan Tobermory och ön Manitoulin på Huron-sjön, vid gränsen mellan USA och Kanada.

Kanada valde system från Hogia

Hogia Ferry Systems har skrivit avtal med kanadensiska Owen Sound Transportation Company, för leverans av sitt standardiserade bokningssy
Läs mer »

Nu skrotas gamla Apollo

Planerna har varit många men nu är det nära vägs ände för M/S Apollo, en av de sista nio Papenburgsystrarna som byggdes av Mayer Werft på
Läs mer »

En förmiddag i sjöfartens tecken

Liksom många andra i spåren av pandemin ställer arrangörerna inte in Sjöfartens Dag som skulle ha arrangerats i maj.
Läs mer »