Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på sjötrafikförbindelserna. Behovet av trafikplikt utvärderas varannan vecka, berättar Traficom i ett pressmeddelande.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har den 16 november 2020 fattat ett beslut om tillfälligt ordnande av sjötrafik och införande av trafikplikt på rutterna tur och retur mellan Mariehamn och Kapellskär, l samt Eckerö och Grisslehamn. Traficoms mål är att säkerställa och främja tillräckliga sjötransporter och återställt förtroende för sjötrafiken, det vill säga i detta fall att ännu bättre än i nuläget trygga Ålands försörjningsberedskap samt industrins och invånarnas behov av transporter.

Traficom ser det som nödvändigt att införa trafikplikt. Detta beslut kompletterar den tidigare införda trafikplikten på rutten från Åbo via Mariehamn till Stockholm i stödjandet av Ålands försörjningsberedskap, passagerartrafikens och industrins behov till Sverige. Fartyg som bara trafikerar via Åland räcker inte i sig själva till för detta.

”Förra veckan fattade vi ett beslut om trafikplikt för fartygstrafik från Åbo till Mariehamn och Stockholm. Syftet med detta nya beslut är att för de åländska invånarnas, industrins samt försörjningsberedskapens skull i ännu större utsträckning trygga förbindelserna till det finländska fastlandet och Sverige som en del av en nödvändig och tillräcklig sjötransportkapacitet för hela Finland”, säger överdirektör Jarkko Saarimäki.

Traficoms beslut baserar sig på det tilläggsanslag för sjötrafiken som beviljats av riksdagen

I juni godkände riksdagen ett tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro för att täcka kostnaderna för allmän trafikplikt för sjötrafiken. Statsrådet gav en förordning som preciserade användningen av anslaget. Enligt förordningen kan Traficom besluta om en plikt att trafikera vissa rutter och betala ersättningar för denna trafik. Ersättning betalas inte för fasta kostnader för trafiken, och ingen vinst betalas på beloppet.

  • Denna plikt har nu införts för rutterna mellan Mariehamn och Kapellskär, tur och retur. Det rederi som trafikplikt införts för är Viking Line Abp.
  • På rutten tur och retur mellan Eckerö och Grisslehamn har trafikplikt införts för Eckerö Linjen Ab.  

Traficom har tidigare infört trafikplikt på rutten Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm. För andra rutter för vilka ansökningar lämnats in utvärderar Traficom för närvarande behovet av trafikplikt.

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »

Wasa Express till Röda havet

M/S Wasa Express säljs av det finsk/svenska fartygsägaren Kvarken Link i Vasa till UME Shipping LLC i Förenade Arabemiraten.
Läs mer »