Starkt halvår trots stor skada

Medan sjöfarten i allmänhet och särskilt passagerartrafiken drabbats stenhårt och mycket negativt av den pågående covid-19-pandemin finns det också företag som rider ut stormen och till och med stärks. Försäkringsbolaget Alandia är ett av dem och efter årets första sex månader redovisar man ett ökat substansvärde med 1,1 miljoner euro. Detta kan låta som ganska lite i det stora hela men är ändå ett viktigt och positivt tecken.

Detta är också i linje med nyvalde ordförande Matts Rosenbergs strategi som han gav uttryck för i en intervju med Ålands Sjöfart efter bolagsstämman i juni. Här kan den läsas.

På sista raden i halvårsbokslutet stiger resultatet från 15,4 miljoner euro 2019 till 18,2 miljoner i år.

– Alandias premieinkomst under första halvåret uppgick till 54,8 miljoner euro (44,2) av vilket 52,8 miljoner euro (41,9) utgjordes av skadeförsäkring. Orsakerna till skadeförsäkringens ökning av premieinkomsten med 26 procent är fler kunder samt en kaskoförsäkringsmarknad med stigande premienivåer, säger Alandias VD Tony Karlström.

Ersättningskostnaderna på egen andel uppgick till 29,6 miljoner euro (31,7) varav 25,9 miljoner euro (27,9) utgjordes av skadeförsäkring. Under perioden, som annars var relativt gynnsam skademässigt, drabbades Alandia av sin största skada på över tio år. Skadan täcktes delvis av återförsäkringsskyddet. Vilken skada detta handlar om har inte givits offentlighet i halvårsrapporten som finns att ladda ner längre ner på sidan. Skadekvoten för skadeförsäkringen låg på 72,9 procent (94,6). Förbättringen jämfört med motsvarande period föregående år är ett resultat av det mer gynnsamma skadeutfallet samt en starkare premiebas, konstaterar Alandia i ett pressmeddelande.

Driftkostnaderna för skadeförsäkringsverksamheten uppgick till 7,7 miljoner euro (8,3) och driftkostnadskvoten låg på 21,8 procent (28,2). Totalkostnadskvoten för skadeförsäkringen uppgick till 94,7 procent (122,8).

Om kärnverksamheten utvecklats enligt plan är det svårare med investeringarna i portföljerna. Avkastningen sjönk med -0,1 procent (+3,5). Perioden har varit volatil till följd av covid-19 pandemin och i slutet av mars var nedgången i portföljen som störst men återhämtade sig under det andra kvartalet. Alandias substansvärde uppgick 30.6.2020 till 153,9 miljoner euro, en ökning med 1,1 miljoner euro, står att läsa i halvårsrapporten.

Inflör resten av året och mot bakgrund av pandemin är det mesta skrivet i stjärnorna vilket Alandia sammanfattar så här:

”Covid-19 förväntas kortsiktigt (2020) inte väsentligt inverka på resultatbildningen. Däremot är osäkerheten högre längre fram och sammanlänkad med den globala makroekonomiska utvecklingen.”

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »