Stark start för Vikingutmanare

I början av året startades Aktieägarföreningen Viking rf av några oroliga aktionärer i Viking Line Abp. Sedan dess har medlemsinströmningen varit god och redan i dag räknar föreningen bland sina 60-talet medlemmar och stödtrupper med uppemot 18 procent av Viking Lines aktier. Siktet är dock högre ställt än så och ambitionen i föreningens styrelse hög.

– Vårt mål är 25 procent för att kunna vara med och bidra till i första hand en föryngring av bolagets styrelse och i förlängningen bättre affärer vilket gynnar alla, säger Roger Jansson som är ordförande i den nya föreningen.

Roger Jansson är utomordentligt noga med att Aktieägarföreningen Viking inte uppstått av några andra skäl än djuprotad känsla för Viking Line, ett rederi som är ett av Ålands viktigaste företag och landskapets största privata arbetsgivare. Viking Line hör också till de allra största aktörerna när det gäller passagerar- och godstrafik på Östersjön och därmed en viktig del i hela det transportsystem som skapar tillväxt överallt; på Åland, i Finland, Sverige och Baltikum.

Grundidén med den nya föreningen har stiftarna kokat ner till sex punkter:

 1. Bolagets resultat borde vara mycket bättre och aktien högre värderad. För tio år sedan var börsvärdet 300 miljoner euro (MEuro) för att i dag ligga på cirka 200 Meuro.
 2. Föreningen ska samla bolagets aktionärer och erbjuda en plattform för en diskussion om Viking Lines framtid och vägval och, framför allt, ”bidra till en positiv utveckling av bolagets värde och lönsamhet”.
 3. Bättre lönsamhet och ett högre börsvärde vilket utgör ett skydd mot uppköp. Dagens undervärdering är besvärande. Bolagets soliditet är stark, belåningen låg och bara fartygen mycket mer värda än 200 Meuro.
 4. Styrelsen i rederiet måste förnyas och föryngras och marknadsanpassas. ”Styrelsen bör bestå av personer med bred kunskap om bolagets viktigaste komponenter, kunderna i Finland och Sverige och Baltikum samt personalen. En central målsättning för föreningen är en förändring av styrelsen genom föryngring, ökad jämställdhet och anpassning till marknadskunskap.”
 5. Genom att slå vakt om Viking Line bevakar man samtidigt det ”synnerligen stora värde” som bolaget har i alla de samhällen som berörs av trafiken, särskilt det åländska.
 6. Hittills har små och medelstora aktieägare, som utgör 90 procent av alla aktieägare, haft ganska litet inflytande över strategiska beslut. Genom att förena sina aktier (och krafter) blir rösten starkare och möjligheterna att påverka de stora ägarna större.

Sammantaget vill den nya föreningen alltså följande:

 • Stärka Viking Line.
 • Modernisera styrelsens arbete.
 • Förbättra den långsiktiga lönsamheten.
 • Förnya flottan.
 • Öka marknadsandelarna i trafiken.
 • Öka dividendkapaciteten.
 • Höja bolagets värde.
 • Säkerställa det lokala ägandet.

– Vi tror ingen borde ha något emot dessa mål och har uppfattat stor entusiasm bland befintliga småägare över initiativet. De facto finns det många av dem som har en stor del av sin familjeförmögenhet i Vikingaktier men ändå stängts ute från allt bestämmande, säger Roger Jansson.

Det är alltså ett faktum att Viking Line tappat farten under de senaste decennierna i förhållande till marknaden. Detta har gjort att konkurrenter som Tallink Group vunnit mark och att Finnlines med mäktiga Grimaldi som ägare vädrar morgonluft och har beställt stora roro-fartyg med målet att locka fler passagerare. Till följd av den hårda konkurrensen är det fortfarande bland passagerarna som avansen finns hos rederierna. Fraktpriserna är extremt pressade och godset utgör i dag en mycket mindre del än resten när det gäller lönsamheten.

– Mycket tyder på att det är sparsamhet snarare än marknaden som styrt i Viking Line, säger Roger Jansson.

Bland medlemmarna i Vikingföreningens styrelse finns förutom Roger Jansson, med ett brett förflutet inom såväl affärsvärlden som inom det offentliga Åland, en rad krafter med stor erfarenhet av Viking Line:

 • Patric Wiik är vd i Wasabus och har med egna ögon sett hur Viking Line tappat mark gentemot Tallink i Finland. Han har dessutom investerat i Viking Line och vill se större marknadsaptit i rederiet.
 • Bengt Lindberg lämnade Viking Line 2016 och har jobbat i en lång rad befattningar; vvd, ekonomiechef, business controller och så vidare.
 • Gun-Mari Lindholm är tidigare bland annat talman i Ålands lagting med lång erfarenhet av både det privata och offentliga Åland.
 • Tommy Jansson representerar delar av ägarfamiljen Sundman med ett av de stora innehaven Viking Line-aktier i sin ägo.

– Vi har ägnat massor av tid åt att bygga upp föreningen i höstas och under början av det här året och pratar dagligen med nya medlemmar, säger Roger Jansson.

Viking Lines klart största ägargrupp är i dag Lundqvist-sfären med drygt 30 procent av bolagets aktier. Styrelseordförande Ben Lundqvist har styrt styrelsesammansättningen med järnhand och inte direkt aktivt arbetat för en förnyelse. När den tidigare storägaren Rafal Mattsson-sfären i fjol sålde sina aktier till doldisen och fastighetsmiljonären Jakob Johansson och hans bolag Maelir AB skakade det om rejält bland den inre kretsen i Viking Line. I den nya Viking-föreningen finns dock ingen av de största ägarna representerade.

– Fast de är såklart välkomna. Ju fler vi är, desto bättre blir det, är Roger Janssons övertygelse och budskap till de sammanlagt cirka 3.350 aktieägare som kontrollerar Viking Line i dag.

Målsättningen är att inför bolagsstämman som är mindre än tre månader bort, den 23 april, samla de största ägarna i Viking Line och diskutera sig fram till en gemensam lösning och förslag till styrelse.

Men om allt fler småägare valt att ansluta sig till den nya föreningen är största ägaren Ben Lundqvist hittills ganska kallsinnigt inställd till det hela och utstrålar mer misstänksamhet än entusiasm. Jakob Johansson har istället valt att offentligt hylla initiativet som han betraktar som ett resultat av kärlek till och omtanke om Viking Line.

– Jag har träffat båda de stora ägarna och berättat vad vårt mål är. Det är enkelt. Vi vill samla småägare och ge dem en röst bland de stora med målsättningen att göra ett i dag ganska tynande Viking Line framgångsrikt och starkt på nytt, avslutar Roger Jansson.

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »
Besättningen på Midas som räddade tre europeiska seglare. Från vänster Timo Väänänen, Jussi Sopanen, Kenneth Lindman, räddad seglare 1, RS 2, RS 3, Julius Flemming och Rasmus Nygren. Knästående från vänster Antti Makkonen, Kenny Taraya och Ramir Capatoy. Foto: Kalle Lehtinen.

Midas räddade tre seglare

Godby Shippings fartyg M/S Midas räddade i helgen tre skeppsbrutna seglare sedan deras katamaran vält ute på Atlanten, 150 sjömil från de
Läs mer »