Stark rapport från Finnlines

Finnlines som ägs av den italienska Grimaldi-gruppen och trafikerar Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten redovisar starka siffror efter årets första kvartal. Omsättningen ökade med 2 procent till 137,6 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 16,2 miljoner vilket var marginellt lägre än 2018.

I jämförelse uppgick Viking Lines motsvarande siffror för första kvartalet (som redovisades den 24 april) till 95,8 miljoner euro (omsättningen som var 100,3 ME motsvarande period 2018) samt -14,2 miljoner euro (-13,5 ME). Båda rederiernas kvartalsredovisningar finns att ladda ner längre ner på sidan.

I en kommentar till kvartalsrapporten konstaterar ägaren och vd Emanuele Grimaldi att han är ”väldigt nöjd” med resultatet mot beaktande av att den finländska exporten och importen ”saktat ned” jämfört med år 2018. Grimaldi har för övrigt meddelat att han inte, som planerat, kan delta i Sjöfartens Dag på torsdag. Han ersätts av Wasalines vd Peter Ståhlberg som ska berätta om investeringen i nytt fartyg och företagets framtidsplaner.

Emanuele Grimaldi skriver i en kommentar till kvartalsrapporten:

”Omkring 90 procent av den finländska utrikeshandeln transporteras över havet och sjöfarten är av stor betydelse för finländsk industri och välfärd. År 2018 steg mängden sjötransporter i Finland till all-time-high och uppgick till 103,8 miljoner ton. Sjöäfarten är således avgörande för Finlands utrikeshandel och kräver modern, tät och regelbunden linjetrafik, precis det som Finnlines erbjuder.

Finnlines är engagerade i IMO:s strategi med målet att eliminera växthusgaserrna i sjöfarten. Målet är att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent år 2050 jämfört med 2008. Vi har beställt tre moderna roro-fartyg och ytterligare resurser investeras i en ny serie moderna stora gröna ropax-fartyg som ska levereras inom en tidsperiod på tre till fyra år. Dessa fartyg blir våra ’Superstar ropax-fartyg’ med plats för 1.100 passagerare.

Tack vare dessa investeringar, som totalt uppgår till cirka 500 miljoner euro, fortsätter Finnlines att leverera större fartyg i både ropax- och roro-segmenten vilket skapar stordriftsfördelar. Dessa stora investeringar bidrar till mindre bränsleförbrukning samt lägre koldioxid- och andra utsläpp.

Vi fortsätter att fokusera på våra kunder och hållbarhet. Med föryngrade fartyg kan vi hålla vad vi lovar och skapa effektivitet på en hög nivå. Automatisering, digitalisering och ny teknik driver vår bransch mot mindre koldioxidutsläpp. Dessutom visar våra investeringar på 500 miljoner euro i ny teknik, digitalisering och grön sjöfart att vi är beslutsamma att gå först i denna utveckling. Att minska bränsleförbrukningen och utsläppen innebär att vi är både konkurrenskraftiga och engagerade i arbetet med att bidra till renare transporter. Vi är också på god väg att leverera ett mycket bra resultat för hela år 2019 och att därmed uppnå våra strategiska mål – både de ekeonomiska och de miljömässiga.”

Hur Finnlines förlänger ett fartyg.

Viking Glory stärker Östersjön

När coronakrisen så småningom är över gäller det att stå redo på nytt.
Läs mer »

Baltic Queen till Mariehamn

Till följd av att reserestriktionerna mellan Estland och Finbland upphör att gälla i juni aviserar Tallink Grupp helt ny veckotrafik mell
Läs mer »

Skriv ditt namn, rädda sjöfarten!

Till följd av covid-19-pandemin håller sjöfarten i Sverige på att gå under.
Läs mer »

Isabelle till Kapellskär

Tallink Grupp sätter in sitt fartyg M/S Isabelle (tidigare Isabella, Viking Line) på rutten Paldiski-Kapellskär över sommaren. För närvar
Läs mer »

Farväl Alpo, tack för allt

Sjökaptenen och redaren Alpo Mikkola var på många sätt mannen som begrep såväl sjöfartens inre väsen, livet ombord på fartygen, som de st
Läs mer »

Åland är navet i IT-nätverk

Ålänningen Sune Häggblom är vd för FerryGateway Association som bildades 2014 med avsikten att forma en ny IT-standard för kommunikation
Läs mer »