Stark optimism i Mariehamns Hamn

Aktiebolaget Mariehamn Hamn Ab är just nu mitt uppe i sin genom tiderna största investering i form av ombyggnaden av Kaj 3. Projketet ska stå klart nästa år.

”Projektet innehåller nya matar- och land- gångar, ny bilramp och bilklaff till Kaj 3 samt betydande anpassningar till Viking Lines nybeställda fartyg på Åbo-linjen. Avsikten är också att till färjelägena 3 och 6 installera modern automatförtöjning. Under året har en EU-upphandling genomförts och kontrakt skrevs den 15 februari 2019”, skriver hamnbolagets styrelseordförande Rogr Jansson i årsberättelsen som gavs offentlighet i går.

År 2018 var det fjärde året som bolag för Mariehamn Hamn Ab och präglades på flera sätt av stor aktivitet. Bland annat pågick bygget av den stora Pommerndockan som gör det möjlig att öppna museifaryget för besökare inkommande onsdag, den 1 maj. Projektet färdigställdes under vintern 2019 och har rymts innanför budgetramarna som var 6.990.000 euro.

”Vid sidan av detta storprojekt har planeringen fullföljts för hamnens investeringar invid nya Pommerndockan med två upprustade sköljhus och två småbåtsbassänger. Dessutom sker en uppdatering av bolagets styckegods- och cementkaj på Klinten med två nya dykdalber och stängsel enligt ISPS-krav. Byggstart för dessa två projekt sker i februari 2019”, skriver Jansson.

Det ekonomiska utfallet för året innehöll inga stora överraskningar. Intäkterna hölls på i stort sett samma år som tidigare och stabiliteteten bland företagets kunder är hög. Ändå var det något helt annat som debatten handlade om under fjolåret, konstaterar Roger Jansson ganska indignerat:

”Bolaget drabbades under våren (2018) av en mycket betungande offentlig debatt om påstådda oegentligheter gällande främst rutiner kring upphandling. Bolagets VD och styrelse blev offentligt ifrågasatta från ägarrepresentanter. Kritiken och debattklimatet resulterade i att bolagets VD valde att lämna sitt uppdrag när hans kontrakt gick ut den 30 juni 2018. Leif Ahlqvist har utfört ett stort och värdefullt arbete för hamnen i stadens regi 2011-2014 och i bolagets regi 2015-2018. Genomförda revisioner av bolagets verksamhet har inte visat på några olagligheter, men styrelsen har förtydligat rutiner i upphandlingar och redovisningar.”

Inför året som kommer ser nye vd Alef Jansson bland annat fram mot de ökade antal kryssningsfartyg som är på kommande vid sidan av att utöka samarbetet med befintliga storkunderna Viking Line och TallinkSilja vilka båda investerar i framtiden. Först ut av årets internationella gäster är M/S AIDAvita som anländer torsdagen den 2 maj:

”De internationella kryssningsfartygen finner fortsatt Mariehamn och Åland som en intressant destination. Under året genomfördes 15 anlöp och riktade marknadsinsatser för att öka denna andel kommande år. För 2019 har bokningar av kryssningsfartyg ökat drygt 40 %. Mariehamns Hamn har möjlighet och potential att ytterligare växa inom internationell kryssningstrafik”, skriver Alef Jansson.

Hela årsberättelsen och alla siffror kan ses nertill.

Bra affär ta emot kryssare

Årets sommar börjar nalkas slutet.
Läs mer »
Foto: Karsten Bidstrup.

Hurtigruten tog Nordvästpassagen

Om det är något som definierar människan är det drivet att söka andra vägar och hitta nya platser.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

RABN sålde första fartyget

Det är en både glad och vemodig vd Antti Partanen som i dag på eftermiddagen bekräftar att Rederi Ab Nathalie i Åbo för första gången sål
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Rekordsommar för M/S Rosella

Aldrig har så många rest med Viking Lines fartyg Rosella mellan Sverige och Åland, som under sommarmånaderna juni, juli och augusti i år.
Läs mer »

Andreas styrde till Africa Mercy

Till vardags studerar Andreas Fellman till sjökapten vid Aboa Mare i Åbo.
Läs mer »

Rekordrusch till Tallinn

Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn fortsätter växa från redan höga nivåer.
Läs mer »