Slimmat Alandia siktar på Europa

Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia vädrar nya marknader efter vårens och sommarens affärer där man strategiskt gått in för att koncentrera sig på sitt ursprungliga affärsområde – sjöförsäkringar. Alltså samma idé som skapade bolaget för åttio år sedan i år.

Detta är möjligt sedan man sålt Personligt olycksfall och Reseförsäkring till LokalTapiola Sydkusten och fusionerat Pensions-Alandia med Veritas Pensionsförsäkring.
När Ålands Sjöfart rf bjöd in till sjöfartslunch på restaurang Indigo i dag samlades rekordmånga eller ett sjuttiotal gäster för att umgås och lyssna till Alandias vd Tony Karlströms visioner kring nutiden och vad som väntar i morgon.

Frågan om Alandia och vad som egentligen hänt bland deras ägare aktualiserades i senaste numret av Ålands Sjöfart som kan läsas på den här länken eller nertill på den här sidan. Tony Karlström tycker inte artikeln ger en alldeles riktig bild av skeendet och påpekar att balansräkningen i aktiebolaget Alandia är i ännu bättre skick i dag än den var som ömsesidigt försäkringsbolag – trots att man samtidigt höjt avkastningen till aktieägarna.

– Om den var urstark innan bolagiseringen är balansräkningen de facto ännu urstarkare i dag, säger Karlström.

Detta är nödvändigt av flera skäl. För att nå de stora försäkringstagarna krävs ett starkt kreditvärde och det fick man i början av året då Standard & Poors uppgraderade kreditbetyget för Alandia till A- från BBB+.

Synergieffekterna var tidigare väldigt små mellan de olika försäkringsgrenarna inom Alandia. Genom att koncentrera verksamheten på sjöförsäkringar når man ett starkare fokus, säger Tony Karlström:

– Vi ska skapa ETT Alandia och använda alla våra resurser för det.

Det innebär att sjöförsäkringar med allt vad det innebär, kasko, P&I och lagstadgade olycksfallsförsäkringar, utgör kärnverksamheten tillsammans med transportförsäkringar och fritidsbåtsförsäkringar. Inom alla segment går det att växa. I Finland har Alandia 50 procent av fartygsförsäkringarna och i Sverige 35 procent.

– Där finns kanske inte så mycket att göra men det finns det i Norge och Danmark och Europa, säger Tony Karlström.

Han beskriver shippingförsäkringen i Europa som ”fragmenterad” där de flesta aktörer är rätt små och specialiserade till skillnad mot andra branscher som bilindustrin, telekom och så vidare.

– Detta skapar möjligheter för oss att växa, säger han.

Likaså finns det tillväxtmöjligheter inom transportförsäkringen i Sverige, Finland och Baltikum liksom inom fritidsbåtsförsäkringen i Finland och Sverige där man redan är betydande med aptit på mer.

– Vi är enda nischade fritidsbåtsförsäkraren i Finland och där kan vi med en digital strategi nå ännu fler och framför allt privatpersoner.

För åländskt vidkommande utgör en expansion i Europa en möjlighet snarare än ett hot, understryker Tony Karlström. Även om tillväxten kommer på andra håll genom nya och/eller större kontor i Stockholm, Helsingfors, Göteborg, Norge, Danmark eller Hamburg sker de strategiska besluten och allt backoffice-arbete i Mariehamn där specialisterrna sitter – ingenjörer, sjökaptener, sjörättsjurister, ekonomer och så vidare.

– Vi vill växa med femton procent per år vilket är utmanande men inte omöjligt. Vi är redan på god väg att nå målet i år, säger Karlström.

För att nå denna tillväxt är det extremt viktigt att åtminstone behålla den uppnådda ratingen A- vilket garanterar kreditvärdigheten.

– Därför mpåste vi behålla den här storleken. Tappar vi ratingen kan vi inte längre växa.

Lagtingsledamoten Harry Jansson som är en av deltagarna vid lunchen frågar vad denna renodling av verksamheten betyder för åländskt vidkommande när det gäller Alandias deltagande i olika investeringsprojekt.

– Alandia har under de senaste tjugo åren trappat ner ”åländska” investeringar för att det i dag inte finns samma behov i samhället. Jag kan inte minnas ett enda projekt som inte skulle blivit av på grund av bristande investeringsvilja. En gång i tiden var Pensions-Alandia en sådan aktör men inte i dag. Av bolagets placeringar finns 99 procent placerade utanför Åland, säger Tony Karlström.

Tony Karlström berättade också att av moderbolaget Alandias intäkter kommer i dag 87 procent av premierna utifrån Åland och 13 procent från åländska rederier. Innan avlyftande av Pensions-Alandias kundstock utgjorde intäkterna från den delen bara fyra procent av de sammanlagda intäkterna.

Alandia testar flytvästar
Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.

Åländskt bränsle i gotländsk färja

Bil- och passagerarfartyget Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019 från GSI-varvet i Kina.
Läs mer »
Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.

Karlsson lämnar Aboa Mare

Efter att i trettiotvå år ha ägnat sitt arbetsliv åt att undervisa elever i hur det går till på sjön går Per-Olof Karlsson i sommar i pen
Läs mer »
Foto: Alfons Håkans.

Strandad pråm drogs loss

Finländska bärgningsbolaget Alfons Håkans med säte i Åbo har genomfört en framgångsrik operation för att dra loss strandade kolpråmen Tri
Läs mer »

Sommarens alla kryssare

Vintern är inte över än men det blir bättre för varje dag som går!
Läs mer »

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »