Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack. Den uppskakande varningen levererade Itai Sela i dag vid Singapore Maritime Technology Conference (SMTC). Sela är vd för Israelbaserade Naval Dome som specialiserat sig på IT-säkerhet inom den internationella sjöfarten.

– Någon, någonstans, riktar in sig på sjöfarten som borde inta Red Alert, säger han.

Selas varning följer en tilltagande insikt att shippingen fortsättningsvis är sårbar och inte gör tillräckligt mycket för att förhindra IT-angrepp.

– Sjöfartens aktörer är helt enkelt inte redo. Det handlar om en fyra triljoner dollarsindustri som transporterar 80 procent av hela världens energi, naturtillgångar och varor. Varje sak som stör världshandeln har oerhört långt gående konsekvenser. Mot den bakgrunden går det inte längre att ha en basal lösning för att skydda sig mot avancerade hot, säger Sela.

Enkelt uttryckt finns det olika nivåer på IT-hot där Nivå 4 är en ”extremt sofistikerad” variant med syfte att skapa politiska, sociala eller finansiella fördelar för någon. När det gäller sjöfarten är det vanligen de mest avancerade IT-bovarna man stöter på. Nyligen blev till exempel femton fartygs navigationssystem hackade samtidigt. Det enklaste sättet för hackers att komma in är via rederiet eller någon leverantörs system.

– Allt en hackare behöver göra är att inflitrera dessa system och sedan vänta tills någon skickar ett infekterat email ombord på ett fartyg vilket sätter igång attacken som därmed är autonom, säger Itai Sela.

Det kräver heller inga stora resurser för att åstadkomma väldigt mycket skada.

– För några tusen dollar kan man köpa sofistikerade virus på internets skuggsidor vilket gör det lätt att sätta igång en Nivå 4-attack.

Vad kan då en attack ställa till med. Itai Sela exemplifierar med att ett fartyg kan bli ett oerhört brutalt vapen i en hamn med ”kaos och förstörelse” som resultat.

– Ett fartyg som kontrolleras av cyberkriminella kan skapa föroreningar, kollisioner, grundstötningar eller något annat.

 

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »