Sjöfartskvinnor träffas i Åbo

I morgon torsdag möts ett tjugotal kvinnor från olika branscher för att dela med sig av sina arbetskarriärer då projektet IRM-Tool, som leds av Yrkeshögskolan Novia, ordnar en workshop tillsammans med det internationella nätverket Wista i Aboa Mare Ab:s utrymmen i Åbo. Man hoppas även kunna locka nya medlemmar.

Sjöfart och sjöfartsindustrin anses vara mycket mansdominerade branscher, men här arbetar också mycket kunniga och aktiva kvinnor. Genom att dela med sig av sina erfarenheter kan man identifiera sitt eget kunnande och hitta lösningar på egna utmaningar. Dagen kommer att bjuda på mycket intressanta historier, både lyckade projekt och framgångshistorier, men också misslyckanden som kvinnorna upplevt. Det finns ett behov av att bredda nätverket också till andra branscher, och det här är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter, säger Rita Rauvola, projektledare för IRM- Tool.

Workshopen ”Työtarinat” ordnas i samarbete med Wista (Women’s international Shipping and Trading Association) som är ett nätverk för kvinnor. Wista finns i över 40 länder och som har över 3000 medlemmar inom sjöfarts- och logistikbranschen eller närliggande branscher. I Finland har nätverket omkring 130 medlemmar verksamma inom bland annat rederier, hamnar, försäkringsbolag, juridiska byråer, handel, myndigheter och logistik. Även på Åland har man en egen Wistaavdelning som startade häromåret.

Wista i Åbo är ett aktivt nätverk, och ”Työtarinat”-workshopen passar oss bra. Det här är ett utmärkt tillfälle för kvinnor att lära sig av varandra, och samtidigt låta sig inspireras av hur man kan använda visualisering som metod i den egna organisationen. Dessutom är det intressant att se en visualisering och något som medlemmar kunde ha nytta av också i sina egna arbeten som experter, säger Eija Velin, medlem i Wista och anställd vid Åbo Universitet.

Workshopen leds av Janne Junttila och Anni Linko, experter inom servicedesign, kommunikation och evenemangproduktion. Junttila och Linko driver företaget Junttila&Linko som specialiserar sig på företagsutveckling.

Deltagarna har förberett sina historier redan innan de kommer till workshopen. Upplägget är att man först delar med sig av sin berättelse i mindre grupper, och sedan inför alla deltagare. På plats för att göra historierna mera levande har vi också tecknaren Salla Lehtipuu som kommer att rita och illustrera medan historierna läses upp. Detta hjälper att konkretisera själva karriären och på så sett hitta lösningar på möjliga problem, säger Anni Linko och Janne Junttila.

Efter workshopen får deltagarna bekanta sig med Aboa Mares simulatorer som man använder för att öva navigation, speciella situationer och för att testa ny teknik.
 
Projektet IRM-Tool – Innovation Resource Moderating Tool pågår fram till slutet av april 2019.  Syftet med projektet är att skapa möten så att kreativ kunskap sammanförs med innovationsbehoven inom den marina industrin. Projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Åbo Akademi och Åbo Yrkeshögskola. Varvet Meyer Åbo är med som strategisk partner. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har en budget om drygt 400.000 euro.

Niklas väg mot världens största

Maskinmästaren Niklas Fabritius, 32, är välberest och lever ett hektiskt yrkesliv som sträcker sig över hela världen.
Läs mer »

Mergus nära krock med Finnswan

Finferries landsvägsfärja Mergus som trafikerar mellan Korpo och Houtskär var i dag onsdag nära att kollidera med Finnlines ropax-fartyg
Läs mer »

Shippingtoppar möts i Helsingfors

Det europeiska sjöklustrets toppar samlas till Breaking Waves-konferensen i Helsingfors den 21 november.
Läs mer »

Fler söker sig till sjöfarten

Sjöfartsverket och Transportföretagen ansvarade gemensamt under juli månad för Sjöfartskonvojen.
Läs mer »

Nytt lastcentrum för Viking Line

Stockholms Hamnar har tillsammans med Viking Line investerat i ny speditionsbyggnad för Viking Lines cargotrafik i Masthamnen.
Läs mer »

Läsarkryssning till Grekland

Det är när tiderna mörknar som det är viktigt att planera för framtiden och ljuset!
Läs mer »