Sjöfart säkrar medicin och mat

Finland och Åland befinner sig ett läge av kraftiga nedskärningar i all offentlig verksamhet till följd av undantagstillståndet och beredskapslagarna som i dag är i kraft för femte dagen i följd. I Finland finns konstaterade fall av corona och ett dödsfall och på Åland finns två bekräftat positiva coronatester. Som en följd av undantagstillståndet har trafiken till och från Åland och Finland begränsats kraftigt och i dag är bara en liten del av de ordinare fartygen i trafik. Ändå är länkarna till Sverige och så vidare livsviktiga för ett land som Finland. Trots undantagstillståndet måste alla människor ha mat och medicin. Rederierna samarbetar med myndigheter och försörjningsberedskapscentralen för att säkerställa kontinuiteten av sjötransporterna.

På den här länken kan man läsa mer om vad Försörjningsberedskapscentralen gör.

Rederierna i Finland försäkrar att sjötransporten av läkemedel till Finland tryggas på våra fartyg. Fartygen är en livsviktig del av Finlands försörjningstrygghet. Därmed säkerställs tillgången till läkemedel i Finland och för finländare överallt i vårt land.

– Tillgång till dagligvaror, såsom mat och läkemedel, säkerställs i Finland. Regeringen har i sina riktlinjer om undantagsförhållandet konstaterat, att transport av gods och frakt ska tryggas. Rederier, myndigheter och försörjningsberedskapscentralen samarbetar aktivt för att all frakt transporteras, säger Tiina Tuurnala – verkställande direktör för Rederierna i Finland.

Nästan 90 procent utav Finlands import och export transporteras till sjöss, i denna bemärkelse är Finland en ö. Kontinuiteten av fartygstrafiken är nödvändig för att samhället ska fungera. De finländska passagerarfartygen utgör i tillägg till fraktfartygen en viktig del av försörjningstryggheten. Om godstransporterna stannar, stannar också samhällets livsviktiga funktioner.

– Det är allas gemensamma mål, att hålla Finlands hjul rullande och att det finns rikligt med mat i butikerna och läkemedel i apoteken, summerar Tuurnala.

Sjötransporter är livsviktiga för att det finländska och åländska samhället ska fungera. Då undantagsförhållanden och störningar i leveranskedjor ökar som följd av den världsomfattande coronaepidemin, är det nödvändigt att säkerställa sjöfartens frakttransporter till Finland.

– Godstransporter är samhällets livsnerv – ifall flödet av saker stannar, stannar också andra funktioner gradvis. Nu måste man ta hand om att samhällets hjul rullar, och att det finns mat i butikerna och läkemedel i apoteken, säger Tiina Tuurnala.

Detta transportsystem löper på både ombord på renodlade lastfartyg och på de stora bil- och passagerarfärjorna.

– Det är flera fartygspassagerare som inte tänker på att passagerarfartygen transporterar en avsevärd del av dagligvarorna till våra butiker, fortsätter Tuurnala.

Passagerarfartygen transporterar sextio procent utav styckegodsexporten och femtio procent av importen.

– De finländska rederierna är väl förberedda och har tagit till åtskilliga åtgärder för att hindra spridningen av viruset och för att säkra hälsa och välbefinnande av passagerare och personal, konstaterar Tapani Voionmaa från Finnlines, styrelseordförande för Rederierna i Finland.

Affärsmässigt kommer koronaepidemin att ha betydliga konsekvenser för rederierna. Detta betonas särskilt för passagerarrederierna i och med upphörandet av passagerartrafiken.

 

Baltica uthyrd för ny trafik

De goda nyheterna kommer i dag från lastfartygssidan och Godby Shipping Ab som hyrt ut M/S Baltica till norska Sea-Cargo som sedan tidiga
Läs mer »

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »