• Mats Löfström i Stockholm.
    Mats Löfström i Stockholm.
  • Mats Löfström i Stockholm.

’Sänk svenska avgifter’

Den åländske riksdagsledamoten Mats Löfström talade i dag på ett seminarium i Sveriges riksdag om farledsavgifter och lade fram en önskan om att Sverige borde se över sitt system för att skapa bättre konkurrenskraft för både Åland, Finland och Sverige. På seminariet talade även Sveriges sjöfartsverks generaldirektör Katarina Norén.

Sveriges sjöfartsverk höjde för ett par år sedan farledsavgifterna kraftigt då man gjorde om systemet. Exempelvis ett fartyg på linjen Åbo-Mariehamn-Stockholm fick 88 procent högre farledskostnader från 2017 till 2018. De höjda avgifterna innebär många miljoner kronor i ökade kostnader för rederier med trafik mellan bland annat  Åland, Finland och Sverige.

– Sverige har naturligtvis egen behörighet att fatta dessa beslut, men det är viktigt att riksdagsledamöter i Sverige och Sjöfartsverket får höra hur mycket den här typens beslut också påverkar sjöfarten till Åland och Finland, säger Mats Löfström.

Löfström var inbjuden för att föreläsa om Finlands system med farledsavgifter. I Finland har man gjort tvärtemot i Sverige och halverade farledsavgifterna år 2015 för att kompensera svaveldirektivets ökade kostnader på sjöfarten och exportindustrin. Finlands system innebär också betydande rabatter för fartyg i linjetrafik samt för fartyg med hög isklass. Sveriges rederiförening skulle önska att Sverige införde samma system som Finland för att inte riskera att sjötransporter flyttas över på lastbilar.

– Diskussionen var mycket konstruktiv och givande. Min uppgift var enbart att berätta vilka erfarenheter vi har av vårt system med farledsavgifter samt påminna om att finsk, svensk och åländsk sjöfart är så oerhört integrerad och att våra nationella beslut direkt får inverkan på varandra. Därför hoppas jag att samarbetet och koordineringen kunde fördjupas, vilket alla deltagare också var eniga om, säger Löfström.

– Jag hoppas Sverige skulle överväga att sänka farledsavgifterna tillbaka till sin gamla nivå. Det är så klart helt och hållet Sveriges beslut, men det skulle vara bra för Finland och Åland samt för svensk sjöfart. Det var trevligt att vara inbjuden för att diskutera detta, säger Löfström.

Satu var först i hela Sverige

Hon tvekade rätt länge kring att söka sin framtid inom sjöfarten.
Läs mer »

”Jag älskar skärgård och fartyg”

Östersjöns just nu mest omdiskuterade sjöfartsaktör heter Jakob Johansson och är 37 år gammal och född och uppvuxen i Stockholm.
Läs mer »

37-årig jurist ruskar om Viking

Frågan alla ställer sig i dag är: vem är Jakob Johansson och vilka är hans avsikter kring Viking Line?
Läs mer »

Rafael säljer Viking Line

Rikssvenska fastighetsentreprenören Jakob Johansson, 37, köper Rafael-familjens aktier i Viking Line för 33,3 miljoner euro.
Läs mer »

Nytt samarbete om sjöfart

Namnet är Fairway Forward.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Planering för Sjöfartens dag 2020

Succén är på nytt ett faktum.
Läs mer »