• Mats Löfström i Stockholm.
    Mats Löfström i Stockholm.
  • Mats Löfström i Stockholm.

’Sänk svenska avgifter’

Den åländske riksdagsledamoten Mats Löfström talade i dag på ett seminarium i Sveriges riksdag om farledsavgifter och lade fram en önskan om att Sverige borde se över sitt system för att skapa bättre konkurrenskraft för både Åland, Finland och Sverige. På seminariet talade även Sveriges sjöfartsverks generaldirektör Katarina Norén.

Sveriges sjöfartsverk höjde för ett par år sedan farledsavgifterna kraftigt då man gjorde om systemet. Exempelvis ett fartyg på linjen Åbo-Mariehamn-Stockholm fick 88 procent högre farledskostnader från 2017 till 2018. De höjda avgifterna innebär många miljoner kronor i ökade kostnader för rederier med trafik mellan bland annat  Åland, Finland och Sverige.

– Sverige har naturligtvis egen behörighet att fatta dessa beslut, men det är viktigt att riksdagsledamöter i Sverige och Sjöfartsverket får höra hur mycket den här typens beslut också påverkar sjöfarten till Åland och Finland, säger Mats Löfström.

Löfström var inbjuden för att föreläsa om Finlands system med farledsavgifter. I Finland har man gjort tvärtemot i Sverige och halverade farledsavgifterna år 2015 för att kompensera svaveldirektivets ökade kostnader på sjöfarten och exportindustrin. Finlands system innebär också betydande rabatter för fartyg i linjetrafik samt för fartyg med hög isklass. Sveriges rederiförening skulle önska att Sverige införde samma system som Finland för att inte riskera att sjötransporter flyttas över på lastbilar.

– Diskussionen var mycket konstruktiv och givande. Min uppgift var enbart att berätta vilka erfarenheter vi har av vårt system med farledsavgifter samt påminna om att finsk, svensk och åländsk sjöfart är så oerhört integrerad och att våra nationella beslut direkt får inverkan på varandra. Därför hoppas jag att samarbetet och koordineringen kunde fördjupas, vilket alla deltagare också var eniga om, säger Löfström.

– Jag hoppas Sverige skulle överväga att sänka farledsavgifterna tillbaka till sin gamla nivå. Det är så klart helt och hållet Sveriges beslut, men det skulle vara bra för Finland och Åland samt för svensk sjöfart. Det var trevligt att vara inbjuden för att diskutera detta, säger Löfström.

Unik app till Gävle Hamn

Unikie, ett finländskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på artificiell intelligens och programvara för autonoma fordon, ska med hjäl
Läs mer »

Nya avtal för Finferries med NTM

Det statliga finländska färjerederiet Finferries har gjort klart med ett långsiktigt serviceavtal med NTM-centralen (Närings-, trafik och
Läs mer »

Wasaline stöder Mercy Ships

Hjälporganisationen Mercy Ships fortsätter att sätta fokus på vad som egentligen är viktigt här i världen.
Läs mer »
Paneldeltagare Pia Meling, Mikael Ruhala, Jens Meier och Mikael Mäkinen samt moderator Jussi Tapio.

Vägen mot en smartare sjöfart

Finland har stått i hela den europeiska sjöfartens centrum i samband med det stora sjöfartsseminariet
Läs mer »

Satu lämnar Birka som nu söker ny vd

Birka Cruises vd Satu Andersson lämnar Birka Cruises efter sex händelserika och framgångsrika år.
Läs mer »

4.000 ton olja kommer till Åland

I dag är den ryska tankern Lada i Mariehamn för att lossa 4.000 ton olja till Mariehamns Energi.
Läs mer »