• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Sämre substans för Alandia

Försäkringskoncernen Alandia redovisar ett tufft år 2018 vilket resulterar i sämre solvens. Substansvärdet sjönk från 167,7 miljoner euro till 149,7. Trots att premieintäkterna steg från 54,9 miljoner euro år 2017 till 69,1 miljoner euro i fjol gjorde ett växande antal skador att resultatet inte blev det man hoppats på. På sista raden ser det ändå väldigt bra ut. Det bokförda resultatet uppgår till 21,6 miljoner euro vilket kan jämföras med 2017 som landade på 19,3 miljoner. 

Tillväxt kommer inte gratis och det är tydligt att bolaget vuxit när det gäller premieintäkter och därmed, antagligen, marknadsandelar vilket är det övergripande målet. Under fjolåret renodlades även verksamheten till att i fortsättningen huvudsakligen handla om marinförsäkringar vilket vd Tony Karlström beskriver som ett läge att växa.

Hela resultatrapporten från Alandia kan läsas på länken nertill.

 

Stena beställde roro nummer nio

Stena RoRo har beställt ytterligare ett Stena E-Flexer RoPax fartyg från kinesiska varvet AVIC International.
Läs mer »

ABB vinner order i Kina

I något som betraktas som en historisk affär har ABB sålt kraft och framdrivning till Kinas första inhemskt byggda kryssningsfartyg.
Läs mer »

Hybridfartyg väljer digitalt

Norska rederiet Color Line har en målinriktad miljöpolitik och inviger till sommaren världens största hybridfartyg som ska trafikera
Läs mer »

Klart för Tallinks nybygge

AS Tallink Grupp och Rauma Marine Construction (RMC) har nyligen undertecknat ett kontrakt för byggnation av ett nytt LNG-drivet höghasti
Läs mer »

Viking ger 50.000 till Östersjön

I hållbara lösningar finns framtiden och därmed även lönsamheten.
Läs mer »

Kommission granskar blackouten

Norge tillsätter en haverikommission som ska bringa klarhet i vad som gjorde att maskinerna ombord på M/S Viking Sky stannade och förblev
Läs mer »