Så blir Vikings nya fartyg

Vid dagens stormöte för det åländska maritima nätverket bjöds det på flera högklassiga presentationer från branschen. Bland annat var Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström på plats och redogjorde mycket ingående för planerna på det nya fartyg som rederiet aviserat att man ska bygga i Kina. Än så länge handlar det om ett intentionsavtal men allt tyder på att planerna även kommer att förverkligas vilket Ålands sjöfart tidigare rapporterat ingående om.

Det nya fartyget har ofta jämförts med Viking Grace som ju var världens första passagerarfartyg som drivs fram av LNG-bränsle. Det ska även det nya fartyget göra men till och med mer bränsleekonomiskt än Viking Grace. Kinabygget, om och när det blir av, blir några centimeter längre än Viking Grace men hela 3,2 meter bredare. Det betyder bruttto-tonnagemässigt tio procent mer eller drygt 60.000 BRT. Resultatet blir, i jämförelse med Viking Grace, 600 ton mer last och lite mer passagerarutrymme. Farten blir den samma; 22 knop men nyheterna många. Till exempel ska fartyget förses med två stycken 24 meter höga Flettner-rotorer vilket ska spara 500 ton LNG per år, i teorin. Detta är än så länge helt oprövad teknik i passagerartrafiken; hittills är det bara Bores Estraden som testat rotorerna med stor framgång. Enligt planerna ska dock även Viking Grace förses med dessa rotorer innan de blir verklighet på nybygget.

– Det är inte så enkelt att förutse hur dessa rotorer fungerar i den ganska speciella trafik som vi bedriver mellan Stockholm och Åbo med många och trånga skärgårdspassager, säger Ulf Hagström.

Förutom ”segeltekniken” förses nybygget med teknik för återvinning av värme från maskinerna för att tillverka elektricitet samtidigt som överskottsvärmen från LNG-driften ska nyttjas för drift av kyl och frys. Allt detta och andra åtgärder innebär en teoretisk inbesparing med 14,3 procent jämfört med Viking Grace som redan är Östersjöns mest energieffektiva fartyg.

– Räknar man dessutom med den större lastkapaciteten blir det ännu mer eller 26,3 procent, säger Ulf Hagström.

Fartyget ska enligt planerna byggas i Kina men i stort sett all teknik blir finländsk. Designen av fartyget står ålänningen Nils-Johan Eriksson för och Deltamarin är djupt engagerade i bygget. Dessutom är maskinerna i vart fall i planeringsstadiet från Wärtsilä, sammanlagt sex stycken; fyra V10:or och två V8:or av typen Wärtsilä 31 Dual Fuel. Viking Grace har fyra maskiner.

Nytt för Viking Line är också att nybygget förses med Azipodpropeller av hittills oklar tillverkare. Ålands Sjöfart har dock tidigare berättat om ålänningen Marcus Högblom och hans framgångsrika arbete som försäljningschef för ABB Marine som tillverkar Azipods för hela världen.

Kinabygget är en satsning på framtiden och det märks till exempel på bildäck där en stor mängd laddare ska göra det möjligt att fylla på elbilar under överresan.

– Detta är än så länge lite knixigt. Det ställer helt nya krav på till exempel brandsläckningsutrustningen och ventilationen, säger Ulf Hagström.

Bland nyheterna finns också en helt ny nivå på elektroniken för såväl passagerare som för besättning, något som redan i dag är en utmaning. Utöver allt detta arbetar Viking Line också för att fartyget ska använda automatisk förtöjning, alltså ingen människa ska vara inblandad i angöringarna i hamnarna.

– Det sparar i stora drag ett ton bunker per dygn, säger Ulf Hagström.

Ålands maritima nätverk möts regelbundet för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter. Informationstillfällena är öppna för alla intresserade. Ålands Sjöfart återkommer till de andra presentationerna som hölls under dagen.

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »